BIPNiedziela, 28.5.2023

Tyflobus - z dźwiękiem i dotykiem przez świat

Tyflobus - z dźwiękiem i dotykiem przez świat
Akcję organizujemy już drugi raz; w tym roku jej głównym celem jest:
 • udowodnienie, że dźwiękiem i dotykiem można zrekompensować brak widzenia,
 • wzrost świadomości oraz wiedzy na temat problemów i potrzeb osób niewidomych i niedowidzących,
 • przybliżenie społeczeństwu możliwości, jakie dają nowoczesne rozwiązania udźwiękawiające oraz ubrajlawiające otoczenie,
 • zainteresowanie społeczeństwa przedmiotowym tematem zwłaszcza, że skala zjawiska jest niezwykle duża - w Polsce żyje ponad 1 500 000 ludzi z orzeczeniem o niepełnosprawności wynikającym z wady wzroku - w zdecydowanej większości to osoby zdane na samych siebie; brak widzenia to jedna z trzech najważniejszych przyczyn niepełnosprawności w naszym kraju!

  W ubiegłym roku celem akcji było pokazanie rozwiązań informatycznych i technicznych umożliwiających niewidomym i niedowidzącym samodzielność oraz aktywność zawodową i społeczną. W tym roku hasłem naszej akcji jest "Z dźwiękiem i dotykiem przez świat"!

  Podczas akcji każdy będzie mógł zapoznać się z narzędziami, dzięki którym niewidomi i niedowidzący mogą być samodzielni w życiu. Przedstawione zostanie m.in. udźwiękowienie, mapy i plany wypukłe, dzięki którym niewidomi mogą samodzielnie poruszać się po otoczeniu. Będzie można zasięgnąć porady u tyflospecjalistów - specjalistów ds. rehabilitacji.

  Odbędą się tyflospektakle, dzięki którym każdy dowie się, jak może pomóc niewidomemu na ulicy, jak wskazać mu drogę, ale przede wszystkim pokażemy, jak niewiele potrzeba, aby niewidomy mógł być samodzielny, aby mógł być równoprawnym obywatelem. Pokażemy co zrobić, aby przestrzeń publiczna była całkowicie przyjazna dla tej grupy osób niepełnosprawnych. Udowodnimy, że dźwiękiem i dotykiem można zrekompensować brak widzenia.

  Po co to wszystko?
  Obowiązkiem nas wszystkich jest przystosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych. Miejsca publiczne i handlowe powinny być wyposażone w wypukłe plany budynku. Dzięki temu niewidomy mógłby zapoznać się z topografią otoczenia i samodzielnie poruszać się po budynku.

  Od dawna dostosowuje się budynki do potrzeb osób niepełnosprawnych dla potrzeb inwalidów ruchu, dlatego my mówimy: stop obojętności na potrzeby osób niewidomych!

  Oni też chcieliby samodzielnie poruszać się po miejscach publicznych! Udźwiękowione otoczenie (przestrzeń miejska oraz budynki) jest już w wielu krajach normą. Najwyższy czas, aby wprowadzić te standardy w Polsce!

  Bądźmy częścią Europy bez barier!
  Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020 zakłada pełną dostępność dla osób z dysfunkcją wzroku! "Dostępność" cyt.: oznacza, że osoby niepełnosprawne mają dostęp, na równych prawach z innymi, do środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz pozostałych obiektów i usług."

  Komisja Europejska podejmuje działania w celu m.in.:
 • "poprawienia dostępności procesu głosowania, aby ułatwić korzystanie z praw wyborczych obywateli UE;"
 • "usunięcia barier administracyjnych i wynikających z postaw społecznych w celu osiągnięcia pełnego udziału w życiu społecznym na równych prawach"
 • "wyeliminowania w UE dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność"
 • "upowszechnienia otwartego dla wszystkich kształcenia i uczenia się przez całe życie dla niepełnosprawnych uczniów i studentów"
 • "działania na rzecz godnych warunków życia osób niepełnosprawnych. Zwiększenia równego dostępu osób niepełnosprawnych do świadczeń zdrowotnych i powiązanych usług"
 • "zwiększenia świadomości społecznej w zakresie niepełnosprawności i wiedzy osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach i sposobach ich egzekwowania".

  O Fundacji

  Fundacja Szansa dla Niewidomych powstała w 1992 roku z inicjatywy niewidomych i ich widzących przyjaciół. Od samego początku jej istnienia organizacja działa na rzecz środowiska niewidomych i słabowidzących, jak również dla tych osób, u których trudności ze wzrokiem występują obok innych niepełnosprawności. Jesteśmy przede wszystkim organizacją, która doradza niewidomym i słabowidzącym, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy.

  Osiągnięcia

  1. Ponad 3 tyś. szkoleń i konkursów dla niewidomych i niedowidzących.
  2. 10 punktów informacyjnych dla niepełnosprawnych na terenie całej Polski - Tyflopunktów.
  3. Akcje i kampanie społeczne na terenie całej Polski.
  4. 10 lat edycji Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND - największej konferencji tego środowiska w Europie Wschodniej i Środkowej Międzynarodowej.
  5. Publikacje, w tym:
   • poradniki skierowane do środowiska niewidomych: "Świat otwarty dla niewidomych - szanse i możliwości", "Czy niewidomy może zostać prezydentem?"- kontynuacja rozważań z poprzedniej książki, "Dotrzeć do celu" - poradnik z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej
   • publikacje matematyczne: "I Ty możesz być matematykiem" "Brajlowska notacja matematyczna. Jak to zapisać, a jak odczytać?"
   • biografie: "Louis Braille - dotyk geniuszu", autor: C. Michael Meller.
   • wydawnictwa turystyczne: "Mazowsze to nie tylko Warszawa" - przewodnik po atrakcjach turystycznych Mazowsza dla osób niewidomych "100 najpiękniejszych miejsc w Polsce - zabytki i krajobrazy wreszcie dostępne dla niewidomych i słabowidzących".
  6. Pomoc finansowa i rzeczowa, zbiórki o wartości 300 tyś. zł dla niewidomych dzieci.


  drukuj:
  udostępnij:
 • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki