BIPWtorek, 06.6.2023

Egzamin maturalny w powiecie gnieźnieńskim – wskaźnik, świadczący o bardzo dobrej pracy gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych

Egzamin maturalny w powiecie gnieźnieńskim – wskaźnik, świadczący o bardzo dobrej pracy gnieźnieńskich szkół ponadgimnazjalnych
Wskazują one na fakt, iż prawie wszystkie przedmioty maturalne realizowane na poziomie podstawowym mają wynik wyższy od krajowego, okręgu a także województwa.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wynik tzw. ,,surowy” (czyli średnia punktów) z poziomu podstawowego z biologii, geografii, historii, informatyki. Jeśli chodzi o matematykę, to wynik powiatu równy jest wynikowi krajowemu, okręgu i województwa. Natomiast nieco niższe od poziomu krajowego okazały się wyniki z języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (z tego języka zdawała mała liczba uczniów).

Nieco inaczej wypadły wyniki z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Oczywiście przeważają przedmioty, które mają wynik wyższy lub równy średniemu krajowemu, okręgu czy województwa, np. chemia, jednak trzy z nich osiągnęły wynik poniżej tych średnich. Należą do nich: fizyka i astronomia, historia, język niemiecki. Z matematyki wynik jest wyższy niż wojewódzki, ale niższy niż krajowy, natomiast z języka polskiego- równy krajowemu, ale znacznie wyższy niż województwa. Należy jednak mocno podkreślić, iż jest to na razie tylko jeden z parametrów oceny wyników egzaminacyjnych (średnia wyniku), ponieważ tylko takie dane zostały udostępnione przez Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Szczegółowa analiza wyników egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe zostanie przedstawiona w październiku podczas sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, poświęconej przedstawieniu sprawozdania z realizacji zadań oświatowych. Również wówczas przedstawione zostaną wyniki edukacyjnej wartości dodanej. To wskaźnik, którego założeniem jest ocena jakości pracy szkół. Przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę wynik ucznia ,,na wejściu” (czyli ten, który uzyskał na egzaminie gimnazjalnym) i odnosi się go do wyniku ,,na wyjściu” (czyli wyniku maturalnego). Pomiar ten dotyczy języka polskiego i matematyki. To bardzo ważny wskaźnik, a więc z tym większą satysfakcją należy stwierdzić, że wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki, zarówno z poziomu podstawowego jak i rozszerzonego, dla liceów ogólnokształcących i techników, mierzone edukacyjną wartością dodaną są wyższe od średniej krajowej (pomiar dotyczy zeszłorocznego egzaminu, gdyż tegorocznych wyników jeszcze nie ma). Stąd śmiało można wysunąć wniosek, że mamy bardzo dobre szkoły ponadgimnazjalne w powiecie gnieźnieńskim, należące do tzw. ,,szkół sukcesu”, w których uczniowie mają bardzo dobre warunki rozwoju na miarę swoich możliwości. Na szczególne wyróżnienie zasługuje III Liceum Ogólnokształcące oraz technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych. Szkoły te w zakresie języka polskiego uzyskały bardzo wysoki wynik ewd - najwyższy w powiecie.

Aleksandra Kuźniak
Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki