BIPWtorek, 30.5.2023

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie współorganizatorem rajdu „Kolej na Powidzki Park Krajobrazowy”

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie współorganizatorem rajdu  „Kolej na Powidzki Park Krajobrazowy”
Jego organizatorami byli: Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej, Dom Kultury w Powidzu, Nadleśnictwo Gniezno, Program „PROJEKTOR – Wolontariat studencki” oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Celem rajdu była popularyzacja wiedzy na temat walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Powidzkiego Parku Krajobrazowego, integracja młodzieży z gmin leżących na terenie parku, propagowanie ekoturystyki i zdrowego, aktywnego stylu życia, a także przypomnienie historii i prezentacja współczesnego funkcjonowania Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej. Stał się on dobrą okazją, dla młodzieży gimnazjalnej z okolic Powidza, do wybrania się poza mury szkoły pod koniec roku szkolnego.

W imprezie wzięły udział drużyny reprezentujące szkoły gimnazjalne w Budzisławiu Kościelnym, Ostrowitem, Powidzu, Wilczynie i Witkowie. Pogoda początkowo niezbyt sprzyjała turystom, mimo to na starcie stawiło się niemal 140 osób.

Rajd składał się z trzech zasadniczych części. Najpierw poszczególne grupy z pięciu różnych punktów startowych wędrowały w kierunku Ostrowa Starego. Młodym turystom towarzyszyli przewodniczący, którzy opowiadali o walorach przyrodniczych i kulturowych parku. Znalazł się też czas na prezentacje przykładowych działań realizowanych przez Zespół Parków, czyli inwentaryzacje pomostów (wykonanych wspólnie z młodzieżą). W Ostrowie Starym na uczestników czekał skład Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej, o której fachowo opowiedzieli panowie z załogi pociągu. Następnie wszyscy udali się w kolejowa podróż do Powidza. Tam, na terenie tzw. Łazienek zorganizowano metę rajdu. Na uczestników czekał ciepły. Turystyczny posiłek. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się animacyjne zajęcia cyrkowe, prowadzone przez wolontariuszy programy „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Zwieńczeniem przedsięwzięcia był konkurs wiedzy przyrodniczej i wiedzy o Powidzkim Parku Krajobrazowym. Wiele radości przyniosły zwłaszcza ornitologiczne kalambury. Po podliczeniu punktów wyłoniono najlepszą drużynę rajdu, którą okazała się reprezentacja Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym (które niebawem będzie nosić imię Przyrodników Polskich). W nagrodę zwycięzcy otrzymali turystyczne latarki – czołówki, ufundowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Nikt nie odszedł jednak z pustymi rękami, bo na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali krajoznawcze publikacje dotyczące Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Powiatu Gnieźnieńskiego.

Źródło: Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego;

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki