BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Nowy kształt Szlaku Piastowskiego

Nowy kształt Szlaku Piastowskiego
Zadania tego podjęła się Rada Programowo - Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego powołana przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego została powołana w dniu 14 czerwca w Poznaniu. Utworzenie Rady składającej się z gremium naukowców oraz przedstawicieli samorządów i instytucji odgrywających największe znaczenie w dziedzinie turystyki kulturowej na szlaku zainicjował Dariusz Pilak, Starosta Gnieźnieński.

Na członków Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego zostali powołani:
 • prof. dr hab. Hanna Kóćka – Krenz, dziekan Wydziału Historycznego UAM
 • prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, kierownik zakładu historii średniowiecznej Instytutu Historii UAM
 • prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, zakład historii średniowiecznej Instytutu Historii UAM
 • Aleksander Starzyński, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Jacek Wrzesiński, Przewodniczący Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”
 • Dr Armin Mikos von Rohrscheidt, specjalista ds. turystyki kulturowej, współwłaściciel Biura Podróży KulTur.pl
 • Tomasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Jacek Bartkowiak, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Jerzy Janczarski, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Maciej Krużewski, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Andrzej Kaleniewicz, Kierownik oddziału Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Agnieszka Rzempała – Chmielewska, Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 • Jan Mazurczak, Dyrektor Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
 • Lech Łangowski, Dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej „TRAKT” w Poznaniu

Geneza powołania Rady sięga roku 2009, kiedy to w listopadzie w Gnieźnie odbyło się Forum Rozwoju Szlaku Piastowskiego, w którym udział wzięli przedstawiciele samorządów zlokalizowanych na trasie szlaku, przedstawiciele branży turystycznej oraz zarządcy obiektów turystyczno – kulturowych. Efektem Forum było powstanie zespołu roboczego, który miał się zająć wnikliwą analizą przebiegu i wizualizacji szlaku. Wnioski z prac zespołu roboczego okazały się na tyle dalekosiężne, iż o zaangażowanie w inwentaryzację Szlaku Piastowskiego poproszono samorządy województw wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego.

Zgodnie z wynikami waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Piastowskiego opracowanymi przez dra Armina Mikos von Rohrscheidt, jednoznacznie wynika, iż aktualnie na Szlaku Piastowskim znajduje się bardzo dużo miejsc i obiektów nie mających związku z istotą szlaku. Z drugiej strony poza Szlakiem Piastowskim znajduje się sporo nieznanych obiektów, które spełniają kryteria przyjęte dla konstrukcji ‘nowego’ Szlaku Piastowskiego.

Na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu Rady zwrócono uwagę na konieczność wyznaczenia cezury czasowej dla Szlaku Piastowskiego. Już dziś wiadomo, że datę tę będzie stanowił rok 1370, czyli koniec panowania dynastii Piastów, tj. śmierć Kazimierza Wielkiego.

Weryfikacja miejsc i obiektów na nowym przebiegu Szlaku Piastowskiego nastąpi zatem w oparciu o przyjętą przez Radę cezurę czasową, jak również pod względem dostępności i atrakcyjności turystycznej poszczególnych elementów szlaku. Jeszcze w roku 2011 powstanie nowa podstawa teoretyczna opracowana przez naukowców skupionych w Radzie. W dalszej kolejności Rada zajmie się organizacją turystyczną szlaku (w rozumieniu: zapewnienie dostępności obiektów, ich oznaczenie, ustalenie potrzeb w zakresie infrastruktury turystycznej przy obiektach itd.), jego promocją, jak również przyjęciem strategii rozwoju Szlaku Piastowskiego w kontekście przyszłych zadań o charakterze infrastrukturalnym z udziałem środków zewnętrznych.

Kolejne posiedzenie Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego zaplanowano w dniu 6 września w Gnieźnie.

Patronat Honorowy:


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki