BIPSobota, 10.6.2023

Wsparcie osób głuchoniewidomych

Wsparcie osób głuchoniewidomych
Projekt nosi nazwę „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II- Weź sprawy w swoje ręce” i ma charakter ogólnopolski. Osoby głuchoniewidome mogą z niego korzystać w miejscu zamieszkania lub w jego niedalekiej okolicy.

Zadaniem specjalistów z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym jest indywidualna współpraca z beneficjentami mająca na celu dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb i oczekiwań osób głuchoniewidomych. Uczestnictwo w projekcie umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu:
  • jak pracować i nie stracić renty
  • gdzie szukać pracy i jak rozmawiać z pracodawcami
  • jak poprawić swój wizerunek
Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod wskazanym niżej adresem:
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Makroregion Północno- Zachodni
ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk
e-mail: tpg@pg.Org.pl
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki