BIPPiątek, 02.6.2023

Delegacja z partnerskiego powiatu Teltow-Fläming z wizytą w Powiecie Gnieźnieńskim

Delegacja z partnerskiego powiatu Teltow-Fläming z wizytą w Powiecie Gnieźnieńskim
Z okazji organizowanej przez Starostwo Powiatowe oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie gali podsumowującej konkurs gospodarczy „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2009-2011” na zaproszenie Starosty Gnieźnieńskiego – Dariusza Pilaka do Gniezna przybyli: pan Herbert Vogler - Prezes Agencji Wspierania Gospodarki w Powiecie Teltow–Fläming oraz pan Siegmund Trebschuh – pełnomocnik Starosty Powiatu Teltow-Fläming ds. promocji gospodarczej.

Wizyta niemieckiej delegacji w Gnieźnie, rozpoczęła się od oficjalnego powitania gości i spotkania ze Starostą Gnieźnieńskim – Dariuszem Pilakiem oraz Członkiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – panią Aliną Kujawską – Matanda. Podczas serdecznego spotkania, połączonego z prezentacją nowego budynku Starostwa, przedstawiciele zaprzyjaźnionej jednostki samorządu terytorialnego z Niemiec przekazali słowa pozdrowienia od Starosty Powiatu Teltow-Fläming – Peera Giesecke, zapewniając jednocześnie stronę polską o woli dalszej intensyfikacji współpracy i wzmacniania wzajemnych relacji.

Wizyta w Gnieźnie była doskonałą okazją do przybliżenia gościom z Niemiec potencjału gospodarczego Powiatu Gnieźnieńskiego. W tym celu delegacja Powiatu Teltow-Fläming, w towarzystwie Członka Zarządu Powiatu pani Aliny Kujawskiej – Matanda, udała się do Czerniejewa, gdzie w ramach działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 realizowany jest projekt władz samorządowych gminy Czerniejewo, pn.: „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim”, w którego przygotowaniu czynnie uczestniczyło Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego. Delegacja z partnerskiego powiatu przyjęta została przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo – pana Zbigniewa Sujaka, który przedstawił gościom charakterystykę gminy, a także prezentację multimedialną na temat powstającej Strefy Aktywizacji Gospodarczej. Projekt gminy Czerniejewo zakłada kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego o powierzchni blisko 11 ha, przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą. Przewiduje on realizację zadań inwestycyjnych obejmujących: budowę drogi oraz sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej. Kwota całego przedsięwzięcia została oszacowana na 3.571.753,54 zł, z których 2.217.206,77 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warto zaznaczyć, iż przy opracowywaniu projektu, niebagatelne znaczenie miała między innymi wymiana doświadczeń między Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego i Agencją Wspierania Gospodarki w Powiecie Teltow–Fläming – reprezentowaną przez pana Herberta Voglera, który nie krył swojego uznania wobec planów związanych z realizacją projektu.

W piątek wieczorem goście z Niemiec uczestniczyli w uroczystej gali i balu z okazji rozstrzygnięcia konkursu gospodarczego „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2009-2011”.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki