BIPPiątek, 09.6.2023

Kwalifikacje drogą do sukcesu

Kwalifikacje drogą do sukcesu


Okres realizacji: 01.10.2009 r. do 31.12.2011 r.
Całkowita wartość projektu: 941 176,47 zł (85% EFS, 15% FP)
Wartość projektu w roku 2009: 109 092,00 zł
Wartość projektu w roku 2010: 388 949,00 zł
Wartość projektu w roku 2011: 443 135,47 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie.

Cele szczegółowe projektu to utrzymanie zatrudnienia 4 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych zgodnie ze standardami usług i potrzeb rynku pracy, zatrudnienie 2 nowych pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego wynikające z intensyfikacji działań na w/w. stanowiskach oraz podniesienie kwalifikacji kadr tut. urzędu.

W br. roku kluczowi pracownicy wzięli udział w 2 szkoleniach „Doradztwo i pośrednictwo pracy podobieństwa i różnice” oraz „Analiza preferencji i predyspozycji klienta w planowaniu kariery przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi diagnozy”.

W roku 2010 lider klubu pracy został skierowany na studia podyplomowe z zakresu prowadzenia szkoleń aktywnymi metodami, umiejętności trenerskich. W roku bieżącym kontynuuje naukę.

Zaplanowano, że do końca roku 2011 zostanie zrealizowane szkolenie dla kluczowych pracowników z zakresu dyskryminacji i nierówności występujących na rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej dot. klientów urzędu.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki