BIPCzwartek, 01.6.2023

Złoty Węgiel dla Wielkopolski

Złoty Węgiel dla Wielkopolski
Seminarium dotyczące odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej zostało zorganizowane przez Urząd Gminy w Kiszkowie w szerokim partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, firmą agro-energetyczną Asket, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, pod patronatem ogólnopolskiego miesięcznika „Czysta Energia”.

Koordynatorem spotkania była Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, której Powiat Gnieźnieński jest udziałowcem.

Seminarium otworzył i uczestników powitał Wójt Gminy Kiszkowo - Tadeusz Bąkowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Alina Kujawska Matanda - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Piotr Łykowski – Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, Marcin Norkowski – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Jerzy Głuszyński – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu, prof. dr hab. Janusz Sławiński – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Grażyna Bernaciak - Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie, Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, urzędów gmin Powiatu Gnieźnieńskiego oraz firm prosperujących w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Jak podkreśliła Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska – Matanda: „Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest zagadnienie dotyczące odnawialnych źródeł energii. W miarę rozwoju społeczno – gospodarczego zapotrzebowanie na energię wzrasta, z drugiej strony obserwujemy kurczące się zasoby dotychczasowej energii, stąd powstaje wezwanie zabezpieczenia energetycznego kraju z uwzględnieniem ochrony środowiska – zainteresowanie energią odnawialną. Na stałe w kalendarz Starostwa Powiatowego wpisała się organizacja spotkań i konferencji dotyczących odnawialnych źródeł energii. W związku z tym dziękuję Panu Wójtowi za zaproszenie Starostwa Powiatowego do współpracy w tym zakresie. Dzięki zespoleniu wszystkich działań, nasze przedsięwzięcia mają szanse powodzenia i spotkają się z zainteresowaniem odbiorców”.

W roli prelegentów wystąpili: Roman Długi - Dyrektor Generalny firmy Asket, lider projektu GreenEvo, Jadwiga Twardowska - Specjalista ds. rozwoju lokalnego z Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, Krzysztof Jerzy Wiatrowski – Prezes firmy PAK Biopaliwa, Daria Zielińska – Szymaniak – Ekolog Banku Ochrony Środowiska.

Konferencja dotyczyła promocji odnawialnych źródeł energii, przedstawione zostały regionalne i lokalne programy ekologiczne dla Wielkopolski, możliwości pozyskiwania i przetwarzania biomasy dla ochrony klimatu, tematy związane z kierunkami rozwoju, źródłami finansowania i praktycznym zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, którym nadano status narzędzia służącego ochronie środowiska.

Oprócz części wykładowej i panelu dyskusyjnego program seminarium obejmował również zwiedzanie gospodarstwa agro-energetycznego „Asket” w Gniewkowie, podczas którego odbył się pokaz produkcji biomasy.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągłych działań zachęcających do szerokiego ich wdrożenia. Mając na uwadze powyższe Powiat Gnieźnieński będzie nadal wspierał przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej, zachęcając do dalszej współpracy gminy, instytucje, organizacje oraz uczelnie Powiatu Gnieźnieńskiego.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki