BIPCzwartek, 01.6.2023

XVI Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne \"Bez wody nie ma życia\"

XVI Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne \
Nad przebiegiem całości czuwa Polski Klub Ekologiczny - Okręg Wielkopolski - Koło w Gnieźnie. Temat przewodni tegorocznej XVI edycji brzmiał "Bez wody nie ma życia" i miał na celu ugruntowanie wiedzy o wodzie jako wyczerpalnym zasobie naturalnym, promowanie sposobów oszczędzania wody w szkole, domu, środowisku lokalnym oraz kształtowanie postaw sprzyjających ochronie wód. W prezentacjach ekologicznych uczestniczyli: Zdzisław Kujawa - przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Alina Kujawska-Matanda - członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Maria Kocoń - przewodnicząca Rady Miasta Gniezna, Czesław Kruczek - zastępca prezydenta miasta Gniezna, Zenona Golc - dyrektor Biura Senatora Piotra Gruszczyńskiego, Michał Glejzer - przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, prof. dr hab. Janusz Sławiński - Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, Aleksandra Kuźniak - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Magdalena Musiałowicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Grażyna Bernaciak - z-ca dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gnieźnie, Karolina Fiutak - Łachowska przedstawiciel Nadleśnictwa Gniezna. Wszyscy goście podkreślali konieczność propagowania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, gratulując uczestnikom pomysłowości i życząc zdrowej rywalizacji w poszczególnych etapach konkursu.

Zaproszonych gości i uczestników konkursu powitała Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego, Koła w Gnieźnie - Maria Brykczyńska. Finał konkursu odbył się w dniu 28 kwietnia 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury.

Konkurs obejmował następujące kategorie:
 • konkurs plastyczny "Dary Pani Wody" - dla klas I-III szkół podstawowych
 • konkurs na komiks "Ocean pomysłów na wody oszczędzanie" - dla klas IV-VI szkół podstawowych
 • wykonanie plakatu "Nasze działania na rzecz wody oszczędzania" - dla szkół gimnazjalnych
 • konkurs na prezentacje multimedialną "Woda w moim otoczeniu" - tropem wody w mojej miejscowości - dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

  Swój udział w konkursie plastycznym zgłosiło 15 placówek z terenu Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego. Jury po obejrzeniu 126 prac postanowiło przyznać następujące miejsca:

  I miejsce - Maria Stachowiak ( Szkoła Podstawowa w Modliszewku)
  II miejsce - Luiza Zobel ( Szkoła Podstawowa w Dębnicy)
  III miejsce - Paweł Kurtysiak ( Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie )

  Wyróżnienia:
  1. Mikołaj Korzycki ( Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie )
  2. Gabriela Tabaka ( Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niechanowie )
  3. Jakub Lesiński ( Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gnieźnie)
  4. Maciej Kupczyński ( Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kłecku )

  Z kolei swój udział w konkursie na komiks zgłosiło 13 placówek oświatowych. Na konkurs wpłynęło 75 komiksów prezentujących "ocean pomysłów na wody oszczędzanie". Wyniki przedstawiają się następująco:
  I miejsce - Dominika i Dominik Andrzejewscy ( Szkoła Podstawowa w Karniszewie)
  II miejsce - Dominika Biernacka ( Szkoła Podstawowa w Łopiennie)
  III miejsce - Dawid Błaszkowski ( Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gnieźnie)

  Wyróżnienia:
  1. Paulina Zdrojewska ( Szkoła Podstawowa w Karniszewie )
  2. Natalia Patrzek ( Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mielżynie )
  3. Weronika Mellem ( Szkoła Podstawowa Nr 8 w Gnieźnie)

  Po podsumowaniu punktów za przygotowane transparenty, prezentacje multimedialne, plakaty oraz konkurs wiedzy ekologicznej w kategorii gimnazja wyłoniono następujących laureatów:
  I miejsce - Gimnazjum z Kłecka
  II miejsce - Gimnazjum nr 2 z Gniezna
  III miejsce - Gimnazjum nr 1 z Gniezna.

  Laureaci otrzymali pamiątkowe albumy, a wszystkie uczestniczące szkoły ozdobne rośliny i drzewa. Program spotkania uświetniły również występy artystyczne uczniów z gimnazjum z Kłecka oraz chóru z Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego ze Zdziechowy.

  Z całą pewnością można stwierdzić, że Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne budzą duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży, motywują do podejmowania twórczych działań w świetle rozważań ekologicznych oraz mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej.

  Mając na uwadze kształcenie zachowań proekologicznych, pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony zasobów wodnych oraz uwrażliwianie młodzieży na rolę ekologii i ochronę przyrody we współczesnym świecie, Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera i koordynuje tego typu akcje ekologiczne.

  drukuj:
  udostępnij:
 • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki