BIPWtorek, 30.5.2023

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zaprasza do składania ofert

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zaprasza do składania ofert 1. Wykonanie do dnia 10 czerwca 2011 r. oraz instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (inwestycja przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie) tablicy informacyjnej wg wzoru, jak w załączniku, o minimalnych wymiarach: podstawa 250 cm x wysokość 200 cm.
 2. Przedstawiony wzór po zakończeniu inwestycji zostanie zaadaptowany graficznie jako tablica pamiątkowa poprzez dopisanie napisu o treści "Projekt zrealizowany w roku 2012".
 3. W ofercie należy podać:
  1. materiał, z jakiego zostanie wykonana tablica (dopuszcza się różne techniki wykonania i mocowania),
  2. termin wykonania zamówienia,
  3. cenę brutto (w cenie należy uwzględnić przeróbkę tablicy na tablicę pamiątkową w grudniu 2012 roku),
  4. koszt jednorazowego/ryczałtowego nanoszenia poprawek/usuwania usterek.
 4. Oferta cenowa brutto powinna zawierać wszystkie czynności związane z wykonaniem zamówienia.
 5. Oferty należy składać do 5 maja 2011 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: funduszeue@powiat-gniezno.pl lub funduszeue@powiat-gniezno.pl. Oferty można również składać w formie papierowej lub na nośnikach CD osobiście w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno do godziny 15.00 dnia 5 maja 2011 r. albo pocztą, jeżeli termin wysyłki umożliwi dostarczenie oferty do siedziby Zamawiającego do godziny 15.00 dnia 5 maja 2011 r.
 6. Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpi do 13 maja 2011 r. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie BIP Powiatu Gnieźnieńskiego w zakładce "Przetargi - Starostwo Powiatowe w Gnieźnie".
 7. Wykonawca zamówienia otrzyma od Zamawiającego wzór tablicy informacyjnej w formacie *.cdr.
 8. Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego zamówienia udziela:
  Jerzy Kałwak
  Główny Specjalista ds. Inwestycji i Funduszy UE
  Starostwo Powiatowe w Gnieźnie (WIF)
  tel. 061 424 66 95
  kom. 609 518 581
  tel. 061 424 07 39
  funduszeue@powiat-gniezno.pl
  jerzy.kalwak@powiat-gniezno.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki