BIPPiątek, 02.6.2023

Projekt Biosire

Projekt Biosire
Głównym celem była promocja zrównoważonego transportu w regionach turystycznych poprzez zapewnienie informacji o zaletach alternatywnych napędów dla pojazdów turystycznych oraz wymianę specjalistycznej wiedzy.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu lokalnego, osoby związane z turystyką, organizatorzy transportu, jak również osoby zainteresowane tematyką energii odnawialnej. Uczestników powitał Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak, życząc wszystkim udanego i owocnego szkolenia.

Program warsztatów obejmował prezentację głównych założeń projektu Biosire, przedstawienie mechanizmów rynku skupu oleju posmażalniczego w Polsce, kierunki rozwoju technologii i zasady działania układów fotowoltaicznych, promocję pojazdów zasilanych paliwami ekologicznymi oraz obszary zastosowań napędów ekologicznych w regionach turystycznych. W roli prelegentów wystąpili: Anna Poklewska – Koziełł, Wojciech Golimowski oraz Jakub Lenarczyk.

W zaprezentowanym panelu filmowym uczestnicy zdobyli informacje nt. zachowań proekologicznych na Majorce, zintegrowanej ekologicznej komunikacji publicznej we Francji i gotowych rozwiązań dla rolnictwa.

Z całą pewnością można stwierdzić, że warsztaty ukazały potencjał produkcji biodiesla i jego zastosowanie w regionach turystycznych.

Mając na uwadze istotę tematyki warsztatów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa planuje kontynuować współpracę w zakresie promowania odnawialnych źródeł energii.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki