BIPSobota, 03.6.2023

Iskra 2011

Iskra 2011
Dobrą praktyką już się stało, że uczestnicy przeglądu mają okazję nie tylko zaprezentować efekty swojej pracy w placówkach w postaci przedstawień, ale mogą spotkać się wcześniej w aktywnym przedsięwzięciu warsztatowym.

04 kwietnia w CK eSTeDe w Gnieźnie spotkali się przedstawiciele zgłoszonych do przeglądu grup teatralnych –  40 osób niepełnosprawnych z opiekunami, którzy przygotowali i przedstawili etiudę teatralną pt.: „Bajka o ślepej miłości”.  Aby to było możliwe z tak różnorodną grupą  wszyscy wzięli udział w warsztacie pod nazwa „Magia dźwięku, koloru i tańca”.

Praca odbywała się w trzech grupach. Zadaniem każdej z nich, było działanie  nad wybranym elementem sztuki. I tak grupa kostiumowo – plastyczna pod okiem arteterapeuty, z wykorzystaniem prostych środków typu folia malarska, papier kolorowy, farby do twarzy itp. przygotowała kostiumy dla głównych postaci przedstawienia. Tym razem były nimi  uczucia i cechy ludzkich istot, takie jak: miłość, złość, strach, smutek, zazdrość, lenistwo, talent, radość, ciekawość.  Druga grupa pod okiem muzykoterapeuty opracowała muzyczną  ilustrację cech głównych bohaterów – układy choreaograficzne oparte na podstawowych krokach wykorzystywały min. zasadę kanonu i improwizacji ruchowej. Grupa wokalno -świetlna w działaniu warsztatowym poszukiwała różnych środków wyrazu dla dźwięku i koloru, wykorzystując dla tego celu niestandardowe źródła światła, takie jak: odbicia lustra, folie srebrne, latarki, lśnienia baniek mydlanych oraz dźwięku takie jak stukot kija, świst rury, szelest folii czy wokaliza w kanonie. Praca w każdej grupie nastawiona była na poszukiwania – to sami uczestnicy dokonywali odkryć i wyborów.

Dwugodzinna praca w zespołach została wykorzystana podczas wspólnie odegranego przedstawienia. Na dużej sali widowiskowej w blasku świateł scenicznych, nastąpiła kulminacja pracy warsztatowej. W refleksyjnej opowieści o uczuciach i cechach ludzkich, przeplatając swoje prezentacje  zgodnie ze scenariuszem opowieści, zaprezentowała się każda z grup. Odbiorcami widowiska byli sami jego uczestnicy oraz opiekunowie.

15 kwietnia na deskach sceny  CK eSTeDe spotka się 9  zgłoszonych ze szkół, ośrodków i placówek działających dla osób niepełnosprawnych do przeglądu ISKRA 2011 zespołów teatralnych.  Tym razem zaprezentują one własne pomysły aktorskie. Doświadczenie wskazuje, ze udział w tym spotkaniu przysparza  odbiorcom wielu wzruszeń  na co  już dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszamy.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki