BIPSobota, 03.6.2023

Narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie

Narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
Program uroczystości obejmował przedstawienie sprawozdania za 2010 r., przekazanie specjalistycznego sprzętu oraz pojazdów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie oraz dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Niechanowa i Czerniejewa.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej- st. kpt. Krzysztof Klupś, Senator RP – Piotr Gruszczyński, posłowie na Sejm RP - Paweł Arndt oraz Tadeusz Tomaszewski, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Jerzy Puch, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego – Dariusz Pilak, Prezydent Miasta Gniezna – Jacek Kowalski, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin, Prezesi Zarządów OSP Powiatu Gnieźnieńskiego, Nadleśniczy Michał Michalak, przedstawiciele Rady Miasta i Rady Powiatu oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Podczas spotkania Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie – st. kpt. Marka Wegnera przedstawił w formie multimedialnej sprawozdanie podsumowujące 2010 rok działalności. Komendant zwrócił uwagę na dużą liczbę interwencji, działania o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym, zmiany w strukturze organizacyjnej, a przede wszystkim na owocną współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz z lokalnymi samorządami.

Starosta zaznaczył, że Powiat Gnieźnieński wspiera działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie przede wszystkim poprzez dofinansowanie samochodów, sprzętu oraz działania o charakterze edukacyjnym.
„To jest pewne działanie dotyczące edukacji związanej z popularyzowaniem pożarnictwa, ale współpracy z jednostkami ochotniczymi, które właściwie mieszczą się we wszystkich gminach powiatu gnieźnieńskiego. To jest też pewne działanie logistyczne, zarządzanie kryzysowe. Akcent kładziemy na to, ze bardzo często w sytuacjach kryzysowych, nagłych wypadków, to strażacy są pierwszymi, którzy docierają do miejsca wypadku” – podkreślił Starosta.

W latach 2009 i 2010 Powiat Gnieźnieński złożył wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie dotacji na zakup samochodu lekkiego specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego, średniego samochodu gaśniczego oraz samochodu ciężkiego ratowniczo- gaśniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych. Przyznana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodów wynosiła 660.000 zł, przy dofinansowaniu z budżetu Powiatu –100.000 zł. Po naradzie podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie przybyłych gości zaproszono na uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu m.in. specjalnej platformy ratowniczej.

Wykwalifikowana kadra, zastosowanie specjalistycznego sprzętu oraz dobrze wyposażonych samochodów z całą pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, rozwój ratownictwa i ochronę przeciwpożarową w naszym regionie.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki