BIPCzwartek, 08.6.2023

66. Rocznica Pożaru Katedry

66. Rocznica Pożaru Katedry
23 stycznia 2011 roku mineła 66. rocznica wydarzeń, których skutkiem były poważne zniszczenia Archikatedry, bazyliki prymasowskiej Wniebowzięcia Naświętszej Maryi Panny w Gnieźnie.

Zniszczeń dokonały wojska radzieckie podczas wyzwalania terenów obecnego Powiatu Gnieźnieńskiego spod okupacji nazistowskiej. Wystawa, którą mamy zaszczyt gościć w murach Centrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie, jest pierwszą wystawą zdjęć autorstwa Pana Juliana Śmieleckiego ukazujących pożar Gnieźnieńskiej Katedry. Wspomniane zdjęcia, zostaną wcześniej opublikowane na łamach ogólnopolskiego dziennika "Gazeta Wyborcza".
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki