BIPCzwartek, 08.6.2023

Konkurs „Młodzi wiedzą o funduszach” na półmetku

Konkurs „Młodzi wiedzą o funduszach” na półmetku
Rywalizacja i wiedza tak jak w roku ubiegłym połączona była z lekcjami europejskimi. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z tematyką Unii Europejskiej, a zwłaszcza Funduszy Europejskich, w tym Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013. Konkurs podzielony był na dwa etapy. Pierwszy etap polegał na przeprowadzeniu lekcji europejskich w szkołach, które zgłosiły swój udział w konkursie. W miesiącach październiku i listopadzie 2010 roku konsultantki Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie przeprowadziły Lekcje Europejskie w następujących szkołach: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, w Zespole Szkół Zawodowych nr 14 w Gnieźnie, w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Orchowie, w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach oraz w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek w Poznaniu.

W Lekcjach Europejskich przeprowadzonych przez Punkt Informacyjny FE w Gnieźnie wzięło udział łącznie 390 uczniów. Konsultantki Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na zajęciach omówiły istotę działania PIFE, przedstawiły prezentację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, przeprowadziły analizę wniosku do konkursu oraz przekazały materiały informacyjno – promocyjne. Drugi etap konkursu polegał na przesłaniu do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie wypełnionych przez uczniów uproszczonych wniosków wraz z prezentacją oraz zgodą na udział w konkursie. Łącznie do Punktu wpłynęło 39 wniosków. Wnioski wraz z wizualizacją opisują to, co uczniowie chcieliby zmienić w swojej najbliższej okolicy, dzięki wsparciu ze środków unijnych. Pomysły obejmują m.in. inwestycje związane z edukacją, sportem, ochroną środowiska, rozwojem przedsiębiorstwa lub ośrodka zdrowia. Wśród prac przeważały prace plastyczne, ale pojawiły się również wielkoformatowe makiety i prezentacja multimedialna w technice 3D.

Wszystkie prace zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Spośród nadesłanych przez uczniów wniosków Komisja oceniająca wybierze 3 zwycięskie. Na najlepszych czekają nagrody: za zajęcie I miejsca: aparaty cyfrowe, za zajęcie II miejsca: odtwarzacze mp3, za zajęcie III miejsca: multimedialne kursy języka obcego, a także zestawy gadżetów. Szkoła, której uczniowie zajmą I miejsce, otrzyma tablicę interaktywną. Termin rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród w marcu 2011 r.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki