BIPNiedziela, 28.5.2023

XVI i XVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie II części sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku II części obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu :
  1. sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji,
  2. sprawozdanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
  3. informacja Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie
  4. informacja SANEPID-u
 8. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Gnieźnieńskiego Pana Andrzeja Bilskiego,
  2. podjęcia współpracy między Powiatem Gnieźnieńskim a Prowincją di Forli-Cesena,
  3. zmiany Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska,
  5. wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Miasta Gniezna.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych,
 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 11. Wolne głosy i informacje,
 12. Zakończenie sesji.XVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego według niżej wstępnie proponowanego porządku obrad :

 1. Otwarcie XVII sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu :
  1. sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji,
  2. sprawozdanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
  3. informacja Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie
  4. informacja SANEPID-u
  5. podsumowanie : Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 5. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Gnieźnieńskiego Pana Andrzeja Bilskiego,
  2. wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Miasta Gniezna.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych,
 7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 8. Wolne głosy i informacje,
 9. Zakończenie sesji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki