BIPSobota, 25.6.2022

Nowe urządzenie do pomiaru jakości powietrza

Nowe urządzenie do pomiaru jakości powietrza
W tym celu, przy współdziałaniu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakupiono, a następnie zamontowano na terenie Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie pobornik sekwencyjny niskoobjętościowy pyłu zawieszonego PM10. Podczas montażu, w dniu 17 grudnia obecni byli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz Starostwa Powiatowego.

Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków budżetu powiatu, miasta Gniezna i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zastosowanie specjalistycznego sprzętu i odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych wpłynie na efektywną diagnozę przyczyn przekroczenia norm emisyjnych oraz uzyskanie rzetelnych informacji o przestrzennym rozkładzie stężeń zanieczyszczeń na wyznaczonym obszarze.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych