BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Konferencja podsumowująca działalność Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Konferencja podsumowująca działalność Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Zebranych gości powitała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Matczak. Starosta Dariusz Pilak wyraził zadowolenie z licznej obecności przedsiębiorców oraz przedstawicieli gnieźnieńskich instytucji państwowych. Zaznaczył, że współpraca przedsiębiorców z PUP daje wymiernie wyniki oraz rokuje pozytywnie na dalszy rozwój gospodarczy powiatu gnieźnieńskiego. Starosta podkreślił, że liczy na dalszą współprace i że Powiatowy Urząd Pracy otwarty jest na wszelkie sugestie, które ma nadzieję można będzie zrealizować. Życzył także wszystkim zebranym wymiernych efektów ekonomicznych w 2011 roku.

Kolejnym punktem programu była prezentacja multimedialna przedstawiona przez Renatę Kościelniak - kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej. Centrum powstało 29.12.2009 roku posiadając na starcie 193.054,05 zł środków do wykorzystania, w tym ze środków Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - 38.610,81 zł oraz z Funduszu Pracy - 154.443,24 zł. W ramach działalności centrum zrealizowano następujące zadania: utworzono punkt informacyjny, wyremontowano parter budynku przy ul. Sobieskiego i dostosowano do istniejących wymagań, zakupiono sprzęt - komputery, skanery, drukarki, itp., zainstalowano system kolejkowy, zainstalowano 10 infokiosków w gminach: Niechanowo, Witkowo, Kiszkowo, Łubowo, Kłecko, Trzemeszno, Mieleszyn oraz Czerniejewo.

Zakres zadań CAZ opiera się na szeroko pojmowanym doradztwie zawodowym, włączając w to pośrednictwo pracy, instrumenty rynku pracy - szkolenia, staże, dotacje oraz doposażenie miejsc pracy. W 2009 roku PUP w Gnieźnie wziął udział w programie "Profesjonalna kadra" z którego uzyskał 941.176047 zł na dodatkowe zatrudnienie 6 pośredników oraz 4 doradców zawodowych.

Środki Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie w roku 2010 plasowały się następująco: 16.383.224,70 zł, z czego: 8.770.600 zł to środki krajowe, 7.612.624,70 zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej i rezerwy ministerialnej. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie może się pochwalić dużą ilością wykonanych zadań dzięki środkom pozyskanym, o które na bieżące występuje. Niestety nie zawsze udaje się je uzyskać.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki