BIPCzwartek, 01.6.2023

„Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2009 – 2011

„Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2009 – 2011
Patronat nad konkursem piastują Starosta Gnieźnieński oraz Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.

Konkurs jest adresowany do małych i średnich firm z terenu powiatu według następujących kategorii konkursowych:
 1. Debiut gospodarczy
 2. Lider ekologii
 3. Mikro-przedsiębiorstwo
 4. Małe-przedsiębiorstwo
 5. Średnie-przedsiębiorstwo
 6. Eksporter
 7. Inwestor
  oraz
 8. Innowator (nowa kategoria wprowadzona do regulaminu konkursu VI. edycji)

W skład kapituły konkursu wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak: Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie, Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej, Federacji Konsumentów w Gnieźnie, Urzędu Skarbowego w Gnieźnie, Inspektoratu ZUS w Gnieźnie oraz kilku wiodących banków gnieźnieńskich, a także przedstawiciel laureatów konkursu poprzedniej edycji.

Wszystkie zgłoszone firmy do konkursu będą zweryfikowane m.in. pod względem jakości wykonywanych usług / produktów, rozwoju firmy na przestrzeni ostatnich lat, warunków pracy, terminowości regulowania zobowiązań wobec skarbu państwa, etyki działalności firmy, wyglądu zewnętrznego firmy i estetyki obiektów przedsiębiorstwa. Przed ostateczną decyzją o przyznaniu poszczególnych nagród regulaminowych każda firma zostanie zwizytowana przez wybranych członków kapituły konkursu na miejscu.

Laureatom konkursu zostaną wręczone następujące nagrody regulaminowe:

 • certyfikat jakości,
 • nominacja do tytułu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości 2007-2009”,
 • tytuł „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości 2007-2009”.

Nowością aktualnej edycji konkursu jest również stworzenie dodatkowej kategorii nagrody regulaminowej – „Złotego Orła Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”. Nagrodę tę będzie mógł zdobyć potrójny laureat wcześniejszych edycji w wybranych kategoriach konkursowych. Nominacja jest przyznawana odgórnie. Firma pretendująca do tego tytułu musi jedynie spełnić podstawowe warunki ujęte w regulaminie konkursu. W praktyce oznacza to, że laureat Złotego Orła musi w dalszym ciągu spełniać podstawowe zasady działalności gospodarczej, być solidną firmą oraz musi kierować się etyką w biznesie.

Kapituła wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii konkursowych w głosowaniu tajnym, według przyjętego przez kapitułę regulaminu głosowania. Laureaci i opinia publiczna zostaną poinformowani o wynikach głosowania podczas uroczystej gali finałowej. Od decyzji kapituły nie ma odwołania.

Zgłoszenie do udziału w konkursie można uzyskać poprzez organizatorów – Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, przedstawicieli kapituły, gminy z terenu powiatu oraz dzięki pisemnej rekomendacji ze strony co najmniej dwóch innych firm z terenu powiatu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu: do końca stycznia 2011 roku.

Wszystkie firmy nagrodzone w konkursie będą miały zapewnioną promocję ze strony organizatorów poprzez:

 • prezentację laureatów na uroczystej gali finałowej
 • reklamę laureatów za pośrednictwem własnych stron internetowych, szczególnie poprzez portal gospodarczy www.gospodarka.powiat-gniezno.pl
 • nagranie 30 sekundowych telewizyjnych spotów reklamowych dla każdej firmy z osobna
 • informacje przekazywane do prasy lokalnej
 • rekomendacje laureatów do innych konkursów gospodarczych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim

Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta gala laureatów, po której po raz pierwszy w historii odbędzie się Bal Przedsiębiorców - laureatów konkursu. Termin gali i balu zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym – prawdopodobnie będzie to pierwszy lub drugi piątek maja 2011 r.

Konkurs jest finansowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie oraz poprzez laureatów konkursu.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki