BIPŚroda, 07.6.2023

Podsumowanie projektu na Ukrainie

Podsumowanie projektu na Ukrainie
Przypomnijmy, w ramach niniejszego projektu w okresie od kwietnia do lipca br. w Gnieźnie i powiecie wizytowała grupa 60 urzędników ukraińskich, którzy poprzez udział w 6 różnych panelach tematycznych zapoznawali się z rozwiązaniami w danych obszarach realizowanymi przez stronę polską.

Podczas konferencji w Browarach zostały omówione trzy panele: I dt. gospodarki, III dt. bezpieczeństwa publicznego oraz V dt. pomocy społecznej. Z kolei podczas konferencji w Humaniu została omówiona tematyka pozostałych trzech paneli, tj.: II dt. oświaty, IV dt. ochrony środowiska oraz VI dt. profilaktyki zdrowotnej.

Prezentacja każdego panelu była poprzedzona filmem przygotowanym przez stronę polską dla każdego panelu z osobna. Następnie uczestnicy zarówno z Browar, jak i z rejonu Humańskiego przedstawiali przygotowane przez siebie prezentacje dotyczące każdej tematyki z osobna. Po prezentacjach następowała dyskusja na temat osobistych przeżyć stażystów mających związek z uczestnictwem w projekcie, zwrócenia uwagi na podobieństwa i różnice dzielące rozwiązania systemowe w danym kraju oraz analiza możliwych płaszczyzn współpracy, również w kontekście udziału w kolejnych projektach finansowanych czy to ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy funduszy unijnych. Podczas obu konferencji rozmawiano m.in. o dziedzinach, które można byłoby analizować w sposób bardziej szczegółowy. Wśród tych zasługujących na uwagę były m.in. wymiana doświadczeń w zakresie pracy nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, wsparcie organizacyjne dotyczące nauki języka polskiego w zainteresowanych szkołach, wymiana doświadczeń pomiędzy służbami mundurowymi w zakresie przygotowania przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej EURO 2012. Ponadto strona ukraińska wyraziła zainteresowanie pozyskaniem doświadczeń na temat sposobu przygotowywania projektów unijnych, ich realizacji i rozliczania. W sferze zainteresowań partnerów ukraińskich znalazła się również turystyka, jako dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, mogący wpływać na poprawę sytuacji ekonomiczno – gospodarczej na danym terenie.

Ważnym akcentem podczas konferencji w Humaniu było podpisanie przez Szefa Lokalnej Administracji Rejonu Humańskiego p. Anatolija Iwanowicza Petrenko umowy o współpracy z Powiatem Gnieźnieńskim. Tym samym Rejon Humański stał się oficjalnym partnerem zagranicznym Powiatu Gnieźnieńskiego.

Niewątpliwie wartością dodaną zrealizowanego projektu jest również i fakt wzajemnego poznania się przedstawicieli miasta Browary i Rejonu Humańskiego. Wymiana doświadczeń pomiędzy obydwoma samorządami ukraińskimi wydaje się również – na podstawie obserwacji ze strony przedstawicieli delegacji polskiej – niezwykle atrakcyjnym doświadczeniem dla samych zainteresowanych. Co ciekawe, zdecydowana większość stażystów z Browar po raz pierwszy miała okazję być w Humaniu i zwiedzać, znany w całej Ukrainie, Park Zofiówka.

Reasumując, projekt realizowany przez Powiat Gnieźnieński pn. „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” w znacznym stopniu przyczynił się do wzajemnego poznania przedstawicieli zaprzyjaźnionych jednostek samorządowych, a doświadczenia przekazane dzięki temu projektowi powinny zaprocentować w przyszłości kolejnymi równie interesującymi projektami.

Realizacja projektu pn.: „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” była współfinansowana w 95% ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu: „Pomoc Zagraniczna 2010” i w 5% z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki