BIPPiątek, 09.6.2023

LVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

LVII sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoLVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
28 października 2010 roku
PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Starosty nt. analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia na podstawie art. 25c ust. 3 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).
 9. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu nt. analizy oświadczeń majątkowych radnych składanych na podstawie art. 25c ust. 3 pkt 1. oraz ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim za poprzedni rok szkolny, w tym wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.
 11. Pozyskiwanie przez szkoły ponadgimnazjalne środków na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych źródeł w latach 2009 – 2010.
 12. Polityka powiatu w zakresie kultury i sportu.
 13. Raport z realizacji strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008 – 2020.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Ćwierdzin, gm. Witkowo stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego i osób fizycznych oraz nabycie nieruchomości od osoby fizycznej.
  2. w sprawie: utworzenia dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w formie zaocznej na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnej Nr 2 w Gnieźnie.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 17. Wolne głosy i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.
     Przewodnicząca Rady Powiatu

     Danuta Winiarska
     drukuj:
     udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki