BIPCzwartek, 01.6.2023

Nadzwyczajna LVI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna LVI sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoNADZWYCZAJNA LVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
14 października 2010 roku
PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie Uchwał.
   1. Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2157 P na odcinku Owieczki - Łubowo.
   2. Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo-Wiekowo granica powiatu słupeckiego - (Powidz).
   3. Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie uchylenia Uchwały nr LVI/432/2010 z dnia 30.09.2010 roku Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2160 P na odcinku Czerniejewo - Żydowo.
   4. Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2010 rok.
   5. Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
  5. Zamknięcie sesji.
     Przewodnicząca Rady Powiatu

     Danuta Winiarska
     drukuj:
     udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki