BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Nowe logo Powiatu Gnieźnieńskiego

Nowe logo Powiatu Gnieźnieńskiego
Konkurs na logo dla Powiatu Gnieźnieńskiego został przeprowadzony w oparciu o umowę z dnia 5 lutego br. podpisaną przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ze Stowarzyszeniem na rzecz Katedry Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Konkurs był adresowany wyłącznie do absolwentów i studentów ASP w Poznaniu.

Projektantom nowego logo narzucono nazwę podmiotu i hasło, tj.

  • w wersji ogólno-promocyjnej: Powiat Gniezno – królewska tradycja
  • dla celów promocji gospodarczej: Powiat Gniezno – miejsce godne inwestycji

Prace konkursowe zostały ocenione przez komisję konkursową obradującą w składzie: prof. Mirosław Adamczyk – ASP w Poznaniu, prof. Grzegorz Marszałek – ASP w Poznaniu, mgr Mateusz Kokot – ASP w Poznaniu, mgr Jarosław Gryguć – grafik, absolwent ASP w Poznaniu i Agnieszka Rzempała – Chmielewska – dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Sekretarzem konkursu był prof. Krzysztof Kochnowicz – Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Poznaniu.

Pierwszej weryfikacji zgłoszonych prac dokonano w Pracowni Znaku i Typografii ASP w Poznaniu. Spośród wyselekcjonowanej grupy 14 prac komisja konkursowa postanowiła, iż:

  • zwycięskim logo w konkursie jest to zaprojektowane przez Mateusza Piotrowskiego
  • dwie inne prace otrzymują wyróżnienia: logo przygotowane przez Konrada Moszyńskiego oraz logo zaprojektowane przez Szymona Sznajdera.

Autor zwycięskiego loga otrzymał nagrodę w wysokości 4.000 złotych.

Nazwa Powiat Gniezno będzie wraz z powstaniem nowego loga systematycznie wprowadzana do wszelkich możliwych form i narządzi promocji powiatu. Logo promocyjne powiatu będzie również funkcjonowało w wersji angielskiej i niemieckiej, więc nazwa Powiat Gniezno będzie jednolicie pojawiała się w każdej wersji językowej.

Nowe logo powiatu, tworzona aktualnie na bazie nowego znaku graficznego identyfikacja wizualna, podejmowane różnorodne działania, chociażby takie jak realizacja projektu promocyjnego pn. Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego Powiatu Gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski, kreują nowy „branding” marki Powiatu Gnieźnieńskiego.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki