BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Ćwiczenia obronne PIAST 10

Ćwiczenia obronne PIAST 10
Ich głównym celem było sprawdzenie skuteczności współpracy organów administracji terenowej wojskowej i cywilnej. W szkoleniu wzięli udział komendanci Wojskowych Komend Uzupełnień, pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Urzędu Miejskiego i Urzędu Gminy Gniezno. Ponadto w ćwiczeniach, w charakterze obserwatorów, uczestniczyli pracownicy wszystkich starostw z województwa wielkopolskiego zajmujący się sprawami obronności.

Ćwiczenia obronne PIAST 10 składały się z dwóch etapów. Pierwszy etap polegał na wprowadzenie stałego dyżuru w jednostkach administracji publicznej województwa wielkopolskiego oraz realizacji procedur osiągania gotowości obronnej czasu wojny. W drugiej części realizowanego zadania ćwiczono realizację procedur uruchomienia Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej oraz kierowania Akcją Kurierską Administracji Publicznej w ramach powołania uzupełnienia Jednostki Wojskowej.

Warto podkreślić, że były to pierwsze tego typu ćwiczenia po utworzeniu województwa wielkopolskiego w 1999 roku. Zdaniem dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dariusza Dymka, przeprowadzenie tych ćwiczeń było niezbędne. - Dokumenty planistyczne są wykonywane permanentnie, ciągle są aktualizowane. Te ćwiczenie miały natomiast pokazać jak w rzeczywistości współpracują ze sobą organy administracji terenowej wojskowej i organy administracji terenowej publicznej czyli cywilnej. Tutaj jest mowa o starostwie powiatowym, urzędzie miasta i urzędzie gminy. Jest to ćwiczenie instruktażowo-szkoleniowe w związku z tym ćwiczymy, ale jednocześnie omawiamy każdy element. To ćwiczenie ma wypracować pewien model, który będzie obowiązywał w całym województwie.

Starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski dostrzega również inne ważne aspekty prowadzenia ćwiczeń obronnych. – W czasach pokoju, gdy czujemy się bezpieczni, sprawy wojskowości są niedoceniane. Historia jednak wielokrotnie pokazała, że takie postępowanie później się na nas mściło. Dlatego też te ćwiczenia są zasadne. Cieszę się, że wojewoda wybrał na miejsce ćwiczeń powiat gnieźnieński – dodaje starosta.

Ćwiczenia obronne Piast 10 były w całości finansowane ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki