BIPWtorek, 06.6.2023

Historia życiem pamięci……

Historia życiem pamięci……
Po uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego, licznie zgromadzonych uczestników powitał Starosta Gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści - Senator Piotr Gruszczyński, Posłowie na Sejm: Paweł Arndt, Zbigniew Dolata, Tadeusz Tomaszewski, Przewodniczący Rady Miasta Gniezno – Czesław Kruczek, Radni Powiatu Gnieźnieńskiego, przedstawiciele urzędów wyższych, duchowieństwa, komendanci służb i straży, dyrektorzy jednostek samorządowych, przedstawiciele organizacji kombatanckich, żołnierskich oraz harcerskich, dyrektorzy, nauczyciele, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego, którzy nie pozostają obojętni na polską tradycję historyczno-kulturową.

Konferencję poprowadził redaktor Edmund Zdanowski, a w roli prelegenta wystąpił publicysta, dziennikarz, historyk, prorektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, „ostatni więzień polityczny PRL-u” – prof. Józef Szaniawski.

Profesor przedstawił dwa wykłady: „Józef Piłsudski obrońca Europy" i „Płk R. Kukliński - super tajna misja".

Pierwszy wykład dotyczył genezy wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. i jej historycznych konsekwencji. Ideą wykładu była odpowiedź na pytanie „Czy Marszałek Józef Piłsudski jako symbol polskiego narodu zasłużył się nie tylko Polsce, ale i całej Europie w obronie jej wolności?” Swoje wystąpienie profesor rozpoczął od zacytowania słów z rozkazu Premiera Rządu Rosji Sowieckiej dla Armii Czerwonej o przeniesieniu idei rosyjskiej rewolucji na zachód i zatopieniu bagnetu Armii Czerwonej w Europie. Ów rozkaz Włodzimierz Lenin wydał 29 listopada 1918 r.

Gdy Armia Czerwona poniosła klęskę, posiedzeniu Rady Komisarzy Ludowych na Kremlu 20 września 1920 roku towarzyszyły usprawiedliwienia Premiera Rządu o możliwości i powinności wykorzystania sytuacji i sprawdzeniu za pomocą bagnetów, czy w Polsce nie dojrzała już proletariacka rewolucja.

„Polska wojna była punktem zwrotnym w polityce światowej. Sowieci uważali, że w Polsce znajduje się centrum rządu imperialistycznego” – dodał profesor Józef Szaniawski - Sami Rosjanie, a dokładnie premier rządu rosyjskiego Lenin mówił, że gdyby nie Polacy zmieniałby się Europa, a nawet cały system międzynarodowy na świecie. To jest nasza zasługa dla Europy, a nawet dla świata. Bez względu na to, czy świat te zasługi uznaje, czy nie”.

W swoim wystąpieniu profesor przybliżył obraz bitwy pod Wołominem i obronę Lwowa, a także stosunek Europy na ówczesną sytuację. Opowiadał o skutecznej strategii marszałka Piłsudskiego, determinacji polskich żołnierzy i zjednoczeniu narodu w walce o ledwo kiełkującą niepodległość.

„Kim był pułkownik Ryszard Kukliński – bohaterem czy zdrajcą?” –tymi słowami profesor Józef Szaniawski rozpoczął drugi wykład. W oparciu o osobiste wspomnienia i ciekawe fragmenty opowiedział historię Ryszarda Kuklińskiego, którego był pełnomocnikiem i przyjacielem. Profesor wspominał pułkownika jako człowieka otwartego, przyjaznego, pracowitego i niesłychanie zdolnego. „Pułkownik Kukliński był od czasów Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki pierwszym Polakiem, który miał jednocześnie stopień wysokiego oficera Wojska Polskiego i pułkownika Armii Stanów Zjednoczonych. Był Konradem Wallenrodem XX wieku” – dodał. Profesor opowiadał o stosunkach pułkownika z sowieckimi generałami i marszałkami, o planach strategicznych rozpętania III wojny i o tym czym pułkownik kierował się rozpoczynając współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. „Kukliński działał ideowo z pobudek patriotycznych – podkreślił prelegent– Pułkownik Kukliński jest bohaterem albo zdrajcą w zależności od tego, jak będziemy oceniali nie jego działania, ale okres w historii Polski od 17 września 1939 do grudnia 1990 roku. Czy było to wolne, suwerenne i niepodległe państwo polskie? Czy była to niesuwerenna Polska Rzeczpospolita Ludowa, całkowicie uzależniona od Rosji sowieckiej, nie mająca własnej polityki zagranicznej, obronnej i eksploatowana ekonomicznie przez Rosję sowiecką? Jak będziemy oceniali Polskę taką mamy ocenę pułkownika Kuklińskiego”.

Z całą pewnością można stwierdzić, że zaprezentowane prelekcje nie tylko dostarczyły słuchaczom sporej porcji emocji, ale dały obraz bohaterskiej walki o dobro ojczyzny i ukazały kwestie moralne dotyczące spraw politycznych, socjalnych i narodowych.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki