BIPPiątek, 09.6.2023

„Z matematyką w przyszłość” - podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu

„Z matematyką w przyszłość” - podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu
Jest to jeden z projektów realizowanych w ramach Gnieźnieńskiego Programu Wspierania Szkoły, za które Powiat Gnieźnieński został nagrodzony HIT-em 2009 za działania w zakresie edukacji.

Realizacja projektu rozpoczęła się w roku szkolnym 2009/2010, kontynuacja zaplanowana jest na obecny rok szkolny – do lipca 2011. W pierwszy etapie projektu uczestniczyło 148 uczniów gimnazjów oraz 254 uczniów liceów z terenów wiejskich w powiatach: gnieźnieńskim (Witkowo, Trzemeszno) i szamotulskim (Szamotuły, Wronki). Uczniowie brali udział w dodatkowych zajęciach z matematyki, które pomogły im przygotować się do egzaminów gimnazjalnych oraz matury. Projekt miał na celu rozwinąć i pobudzić zainteresowania uczniów matematyką.

148 uczniów gimnazjów poszerzyło swoją wiedzę matematyczną w takich tematach jak: liczby wymierne, potęgi, pierwiastki, procenty, wyrażenia algebraiczne, układy równań, funkcje, statystyka opisowa i wprowadzenie do prawdopodobieństwa, figury płaskie i bryły. Jednocześnie, w ramach zajęć rozwijających, prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i z wykorzystaniem platformy e-learningowej, grupa 29 uczniów gimnazjów szczególnie zainteresowanych matematyką wzięła udział w zajęciach, które pomagały im przygotować się do konkursów matematycznych, uczniowie poznawali elementy historii matematyki i zastosowanie ich w innych dziedzinach nauki, np. w informatyce.

Tematyka zajęć dla licealistów to m.in.: wyrażenia algebraiczne, funkcje, ciągi, trygonometria, planimetria, geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej, stereometria, elementy statystyki opisowej, teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. Uczniowie rozwiązywali próbne arkusze maturalne i przygotowywali się do matury z matematyki, która od 2010 roku jest obowiązkowa. W ramach zajęć rozwijających, stacjonarnych i e-learningowych, uczniowie, którzy chcieliby kontynuować naukę na uczelniach wyższych ekonomicznych i technicznych, przygotowywali się do rozszerzonej matury z matematyki i do konkursów matematycznych. W roku szkolnym 2009/2010 w zajęciach w ramach projektu udział wzięło 254 licealistów.

W ramach projektu zorganizowano 3 dwudniowe wyjazdy oraz sześciodniowy obóz matematyczny dla 64-osobowej grupy uczniów (29 gimnazjalistów i 35 licealistów z Szamotuł i Trzemeszna) szczególnie zainteresowanych matematyką. W czasie każdego wyjazdu uczniowie wzięli udział w zajęciach wspomagających praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy matematycznej.

„Indeks inżyniera w Poznaniu”
Podczas warsztatów w listopadzie 2009 r. w Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 64 uczniów rozwijało swoje umiejętności kluczowe oraz - podczas spotkań z wykładowcami - zapoznało się z zasadami rekrutacji, kierunkami nauczania, infrastrukturą uczelni. Został dla nich przygotowany konkurs „Matematyka z ekonomią w tle”, w którym nagrodami były sprzęt i akcesoria komputerowe oraz pomoce naukowe.

„Szamotuły i Enigma”
7-8 maja 2010 r. w Szamotułach uczestnicy projektu wzięli udział w wykładzie na temat historii Enigmy i szyfrowania oraz w dwugodzinnych warsztatach z historii kryptografii i współczesnego szyfrowania w Internecie, przeprowadzonych przez dr Marka Grajka. Przeprowadzili również miejską grę uliczną „Historia matematyki” (pierwszy etap gry odbył się z wykorzystaniem platformy e-learningowej), która wzbudziła żywe zainteresowanie przechodniów. Szczegóły gry i jej przebieg można prześledzić na stronie www.enigma.gramiejska.pl/index.php?id=128. Uczniowie zwiedzali też szamotulskie zabytki.

„G jak Gniezno, G – jak geometria”
12-13 marca 2010 r. w Gnieźnie zorganizowano kolejny etap projektu: warsztaty z programem do nauki geometrii – CABRI , przeprowadzone przez dr Bronisława Pabicha, eksperta w zakresie stosowania edukacyjnych programów matematycznych.Wytrenowani w praktycznym wykorzystaniu wiedzy matematycznej uczestnicy projektu pojechali w czerwcu 2010 na sześciodniowy „kondycyjny” obóz matematyczny w Zaniemyślu. Przeszli tam kurs posługiwania się specjalistycznym kalkulatorem do rozwiązywania zadań, odbyli warsztaty pt. „Origami – geometria kartki papieru” oraz „Tautologie rachunku zdań i drzewa semantyczne dla rachunku zdań”, oglądali filmy matematyczne, wzięli udział w maratonie „Matematyka jest wszędzie” w ramach praktycznego zastosowania matematyki w innych dziedzinach wiedzy: naukach przyrodniczych i humanistycznych.

Szkoły uczestniczące w projekcie wyposażono w niezbędny sprzęt: tablice suchościeralne, sprzęt komputerowy, podręczniki, projektory multimedialne, programy matematyczne CABRI oraz specjalistyczne kalkulatory. Od stycznia 2010 r. ruszyła platforma e-learningowa Moodle – pierwsza taka platforma wykorzystywana w obydwu powiatach - www.matematyka.e-nauczanie.eu

Wyniki realizowanego projektu przeszły najśmielsze oczekiwania. Zadowolenia nie ukrywa starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski. – Realizacja tego projektu przyniosła bardzo wymierne efekty. Projekt trafił do uczniów. Ci, którzy wzięli w nim udział, z wysokimi wynikami zdali obowiązkowy od tego roku egzamin maturalny z matematyki. Wiem, że wielu uczniów jest bardzo zainteresowanych możliwością udziału w projekcie w tym roku szkolnym. Niezależnie od opinii uczniów statystyki staninowe i procentowe pokazują dużą skuteczność projektu, np. zdawalność egzaminu: LO Trzemeszno 99%, powiat 89%, kraj 87%; średni wynik egzaminu: LO Trzemeszno 68,65%, powiat 58,81, kraj 58,52 – wskazuje starosta. Jak do tego dodam, że powiat nie przeznaczył na realizację tego projektu ani jednej złotówki, gdyż w całości był on realizowany ze środków unijnych, to tym bardziej jestem zadowolony z jego realizacji. Życzyłby sobie, jako osobie odpowiedzialnej za oświatę w powiecie, oraz uczniom, aby jak najwięcej podobnych projektów było realizowanych w przyszłości. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację tego projektu – zarówno uczniom, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom starostwa powiatowego.

Od września 2010 trwa rekrutacja uczniów do kolejnej edycji tego projektu. Do zakończenia projektu w działaniach związanych z jego realizacją udział weźmie 800 uczniów z powiatu gnieźnieńskiego i szamotulskiego. Łączny koszt realizacji projektu to 635.201,20 zł. Został on w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dzięki wspólnemu przygotowaniu projektu przez nauczycieli matematyki oraz pracowników obydwu samorządów.

Gospodarzem konferencji był Włodzimierz Losik, dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie. Uczniowie tej szkoły uczestniczyli w projekcie razem z młodymi matematykami z ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, ZS nr 1 - Gimnazjum i Liceum. im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach oraz ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach.

Na konferencję zaproszono również rodziców, aby przekonań ich o wartości działań tego projektu dla zwiększania wiedzy i umiejętności z matematyki, przydatnych na późniejszych studiach i w pracy zawodowej. Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji projektu, wystarczy zgłosić się do swojego nauczyciela matematyki.


Projekt „Z matematyką w przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki