BIPWtorek, 06.6.2023

Trwa akcja usuwania azbestu w powiecie gnieźnieńskim

Trwa akcja usuwania azbestu w powiecie gnieźnieńskim

Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego, którzy są zainteresowani akcją, mogą składać wnioski we właściwej, ze względu na miejsce położenia nieruchomości, gminie. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl w zakładce "Wnioski do pobrania" lub w stosownym urzędzie gminy.

Koordynatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Dotychczas do urzędów gmin złożono ok. 180 wniosków o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest. W tym roku rozbiórka i utylizacja azbestu finansowane jest w 100 %.

Do tej pory wykonawca oraz przedstawiciele gmin przeprowadzili wizję lokalną na terenie gminy Kiszkowo, Trzemeszno, Witkowo, Łubowo i Gniezno. Jej celem było dokładne oszacowanie ilości wyrobów azbestowych przewidzianych do rozbiórki i unieszkodliwienia. Po oględzinach przystąpiono do prac związanych z usunięciem odpadów azbestowych znajdujących się na terenach posesji wnioskodawców.

Dzięki programowi usuwania azbestu, który realizowany jest w naszym powiecie kolejne budynki nie mają azbestowych dachów. Odbiór wykonanych prac nastąpił w gminie Kiszkowo i planowany jest w Witkowie i Trzemesznie.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki