BIPNiedziela, 28.5.2023

Coraz bliższa perspektywa utworzenia Wyższej Szkoly Zawodowej w Gnieźnie

Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie utworzenia szkoły w Gnieźnie. Opinia Komisji w sprawie gnieźnieńskiej szkoły wpłynęła najwcześniej. W związku z tym możliwe stało się przygotowanie stosownego projektu rozporządzenia, który został skierowany w dniu 30 marca br. do Departamentu Ekonomicznego MENiS. Obecnie projekty rozporządzeń w sprawie utworzenia w/w szkol wyższych skierowane zostały do uzgodnień międzyresortowych.

Nowo utworzona szkoła będzie kształciła studentów na trzech kierunkach:

 • Informatyka – specjalność: systemy informatyczne
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalność: systemy marketingu i zarządzanie produkcją
 • Ochrona środowiska – specjalność: ekotechnologia

  Z chwilą podpisania decyzji o powołaniu Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem ministerialnym zostaną określone kryteria naboru.

  Studia będą się odbywały w trybie dziennym przez okres 7 semestrów. Absolwenci uzyskają tytuł inżyniera odpowiedniej specjalności. Plany i programy nauczania opracowane zostały w ten sposób, aby absolwenci z jednej strony byli przygotowani do pracy zawodowej, z drugiej zaś mogli kontynuować edukację na uzupełniających studiach magisterskich w Politechnice Poznańskiej lub innych uczelniach akademickich.

  Przewiduje się rekrutację ok. 70 osób na każdy kierunek studiów. Studenci za naukę w Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie nie będą ponosili żadnych opłat.

  Koordynatorem w sprawach naboru do chwili umiejscowienia Wyższej Szkoły Zawodowej jest Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

  Agnieszka Rzempała-Chmielewska
  drukuj:
  udostępnij:
 • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki