BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Z orlików na orły wyrośli

Z orlików na orły wyrośli
Organizatorem tego wyjątkowego przedsięwzięcia było Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych im. Ludwika Szajdy oraz Starostwo Powiatowe.

Przybyłych gości, wśród których obok władz, radnych miejskich i powiatu, znaleźli się parlamentarzyści, dyrektorzy placówek oświatowych i młodzież, oraz bohaterowie dnia – instruktorzy i wychowankowie pierwszego kursu, powitała prowadząca spotkanie dyrektor I LO Bogusława Młodzikowska. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli na zawsze. W ławach sali audytoryjnej CEG zasiedli goście tej miary co gen. Gromosław Czempiński, Adela Dankowska, polska multimedalistka i rekordzistka w sportach szybowcowych, Barbara Grześkowiak – Bocian, wieloletnia ceniona instruktorka, a obecnie działaczka Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznańskiego, Telesfor Szulc, instruktor Szkoły Szybowcowej Gniezno – Nałęcz, Andrzej Politowicz – prezes Aeroklubu Poznańskiego, płk Kazimierz Grzybowski, płk Zenon Zgoła – przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego, prof. Waldemar Ratajczak oraz członkowie rodzin nieżyjących już, a zasłużonych dla gnieźnieńskiego środowiska działaczy i wychowanków Szkoły Szybowcowej Gniezno - Nałęcz.

Zarys historii tradycji lotniczych w Gnieźnie ilustrowany prezentacją multimedialną, przedstawiła dyrektor Młodzikowska: W 1946 roku w ramach organizacji społecznej Liga Lotnicza na wzór przedwojennej LOPP utworzono w Gnieźnie koło szybowcowe, które własnymi środkami wybudowało hangar i pozyskało teren pod lotnisko. W tym też roku odbyło się uroczyste otwarcie lotniska w Nałęczu pod Gnieznem. Koło szybowcowe przekształciło się w Ośrodek Ćwiczebny Szybownictwa Ligi Lotniczej. Jego komendantem został Ludwik Szajda. Pierwszy turnus szkolenia szybowcowego odbył się w 1947 r. Ośrodek działał do roku 1949. Jego likwidacja pociągnęła za sobą zdemontowanie hangaru i przesłanie go do Leszna, gdzie posłużył jako zalążek przyszłego Centrum Szybowcowego Aeroklubu Polskiego. W 1959 r. na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej podpisano dekret o reaktywowaniu sportu lotniczego i lotniska Gniezno – Nałęcz, wchodzącego w skład struktury organizacyjnej Aeroklubu Poznańskiego. Projekt zagospodarowania przestrzennego lotniska wykonał architekt miejski Kazimierz Soja – również szybownik. Obejmował on murowany hangar o powierzchni 320 m kw. i budynek administracyjny z salą wykładową , pomieszczeniami noclegowymi dla 30 uczniów – pilotów, kuchnię, zaplecze gospodarcze, pokój instruktorski i zawiadowcy lotniska. Oficjalnego otwarcia dokonano 22 lipca 1960 r., a już w czerwcu odbyły się 25. Jubileuszowe Mistrzostwa Polski w Modelarstwie Lotniczym z udziałem rekordowej liczby – 270 zawodników, będące najpotężniejszą imprezą w dziejach lotniczego sportu modelarskiego w kraju. Zawiadowcą lotniska zostaje Ludwik Szajda. Szkolenie lotnicze w Szkole Szybowcowej Gniezno – Nałęcz Filii Aeroklubu Poznańskiego rozpoczęło się w 1960 r. w dwóch turnusach. W pierwszej grupie 30 uczniów pilotów kurs szybowcowy ukończyli między innymi: generał Gromosław Czempiński – wiceprezydent FAI i prof. dr hab. Waldemar Ratajczak – pracownik naukowy UAM. Pierwszym komendantem szkoły i instruktorem został Klemens Krzyżanowski. Praktyczne szkolenie szybowcowe trwało do 1964 r. W tym okresie na lotnisku odbywały się zawody oraz pokazy lotnicze.

Do świetlanej tradycji gnieźnieńskiej szkoły i lądowiska nawiązał w swoim wystąpieniu dr Paweł Soroka, pracownik naukowy UAM: Jestem gnieźnianinem, absolwentem II LO, wprawdzie nie uprawiam sportów lotniczych, ale widzę w rozwoju lotnictwa, zwłaszcza pasażerskiego, ogromną szansę rozwoju także dla Gniezna. Obecność lądowiska biznesowo – turystycznego znacznie ułatwiłaby ruch turystyczny, nie mówiąc już o wzroście gospodarczym.

Prof. Soroka przedstawił projekt powstania takiego lądowiska w obrębie gminy Gniezno i Trzemeszno, wskazując konieczność współpracy samorządów terytorialnych, bo jak zauważył: - To opłacalna, ale bardzo kosztowna inwestycja.

Do naukowych i praktycznych aspektów powstania w Gnieźnie lądowiska o charakterze rekreacyjno – biznesowym nawiązał również gen Gromosław Czempiński: Mam wielki sentyment do Gniezna – mówił generał. – To tutaj zdobywałem pierwsze szlify lotnicze. Przyznać muszę, że Gniezno ma niecodzienny klimat i wielki entuzjazm, dlatego chcę wspomagać wasze przedsięwzięcie w tym zakresie. Ale trzeba pamiętać, że po dokonaniu prawdziwego biznes – planu, nic się nie będzie zgadzało. Lądowiska w początkach działalności są mało rentowne, na profity trzeba długo czekać.

Generał Czempiński zaproponował jednak, by rozbudowywać lądowisko już istniejące na terenie gminy Pobiedziska: Po co angażować tak ogromne środki od podstaw, podczas gdy pod Pobiedziskami wystarczy modernizować już istniejący teren?

Za największą porażkę i straszną bolączkę generał uznał upadek polskiej myśli technicznej: Kiedyś byliśmy światowym mocarstwem w produkcji szybowców i samolotów lekkich, dzisiaj nasi ostatni już mistrzowie (Janusz Centka) biją jeszcze co prawda rekordy świata, ale na pożyczonym sprzęcie – stwierdził z goryczą. - Gratuluję jednak wszystkim zapaleńcom z Gniezna i życzę realizacji planów.

O znaczeniu sportów lotniczych w wychowywaniu młodego pokolenia mówił między innymi wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak: W Gnieźnie już od roku istnieje w ZSP nr 2 nowa specjalność zawodowa – technik mechanik lotniczy. Mam nadzieję, że kształcący się w niej młodzi ludzie okażą się kontynuatorami pięknej tradycji naszego miasta. Z kolei realizacja projektu lądowiska biznesowo – turystycznego może mieć kapitalne znaczenie w perspektywie przyszłości wszystkich mieszkańców, może wpłynąć na zmianę postrzegania powiatu, mieć wpływ na zdynamizowanie rozwoju gospodarczego w powstającej np. strefie gospodarczej Czerniejewa. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim państwu przybyłym na tę uroczystość. Doceniając wasze zasługi w kształtowaniu wizerunku naszego powiatu, pragnę uhonorować Medalem Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego pierwszych instruktorów: panią Barbarę Grześkowiak – Bocian i pana Telesfora Szulca, oraz przedstawicieli młodszego pokolenia zasłużonych dla Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Sportów Lotniczych im. Ludwika Szajdy oraz modelarstwa lotniczego w powiecie gnieźnieńskim, prezesa Marka Barczyńskiego i rzecznika prasowego Stowarzyszenia pana Krzysztofa Borowiaka – chodzącej kroniki Stowarzyszenia i historii gnieźnieńskiego lotnictwa. Okolicznościowym trofeum pragniemy również złożyć hołd najwybitniejszemu wychowankowi Gnieźnieńskiej Szkoły Szybowcowej – generałowi Gromosławowi Czempińskiemu - ambasadorowi lotniczych tradycji Gniezna.

Wicestarosta złożył również podziękowania za piękną współpracę Aeroklubowi Poznańskiemu na ręce jego prezesa Andrzeja Politowicza: „Wzbić się w przestworza to poczuć wiatr boski i słońce szczęścia”, jako przedstawiciel Zarządu Powiatu serdecznie dziękuję za wspomaganie nas, gnieźnian, w realizowaniu tej pięknej pasji, jaką jest latanie.

Akcent artystyczny uroczystości stanowiły popisy uczniów Gnieźnieńskiej Szkoły Muzycznej, stypendystów Starostwa Powiatowego, uczennic I LO oraz chóru CEG. Z wielkim zainteresowaniem spotkał się występ Emanuela Komasy, który swoją grą na akordeonie guzikowym pozwolił zebranym odbyć podróż „Pociągiem”.

Kończąc uroczystość, prezes Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Sportów Lotniczych im. Ludwika Szajdy, Marek Barczyński, podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Oficjalną część uroczystości zakończyło pełne wzruszeń i łez spotkanie po latach.

Dopełnienie części oficjalnej stanowił „Rodzinny Piknik Lotniczy”, który odbył się w Cielimowie, niedaleko historycznego już lotniska Nałęcz. Na miłośników sportów lotniczych czekały pokazy modeli latających, pokaz pilotowania śmigłowca, starty lotni i motolotni oraz pokazy lotnicze i spadochronowe. Sporo atrakcji organizatorzy pikniku zapewnili również najmłodszym. Oprawę muzyczną stanowiły popisy zespołów działających w Centrum Kultury „Scena to dziwna”.

„Wiatr boski i słońce szczęścia” poczuli tego dnia zarówno organizatorzy, jak i goście oraz uczestnicy niecodziennego święta, zwłaszcza, że wbrew prognozom pogoda pozwoliła wzbić się w przestworza.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki