BIPNiedziela, 05.12.2021

Wspólne projekty powiatu gnieźnieńskiego i Magdeburga

Wspólne projekty powiatu gnieźnieńskiego i Magdeburga
Magdeburg i Gniezno to miasta, które łączy postać Ottona III, który, pielgrzymując do grobu św. Wojciecha w 1000 roku, był wyrazicielem europejskiej jedności. Wspólny wątek historyczny stał się podstawą do nawiązania współpracy pomiędzy samorządem miejskim Magdeburga i powiatu gnieźnieńskiego. Pierwsze oficjalne spotkanie przedstawicieli obydwu samorządów miało miejsce w tym roku w Gnieźnie, w symbolicznym czasie, bo podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego, który po raz pierwszy odbywał się z udziałem Ottona III. Podpisany został wówczas list intencyjny o nawiązaniu współpracy.

W ubiegłym tygodniu do Magdeburga z rewizytą pojechał starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski oraz prof. zw. dr hab. Kazimierz Domagała, kierownik Zakładu Kultury Zachodnioeuropejskiej w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Podczas spotkania w magdeburskim ratuszu z burmistrzem Rüdigerem Kochem obydwie strony podkreślały duże znaczenie wspólnej historii, która staje się punktem wyjścia do budowania relacji w przyszłości.

Konkretnie, jakie wspólne przedsięwzięcia można by podjąć w najbliższym czasie, była okazja porozmawiać podczas narady, w której oprócz władz, uczestniczyli również dyrektorzy poszczególnych wydziałów ratusza oraz magdeburskich placówek historycznych i kulturalnych. Wśród zaplanowanych na najbliższą przyszłość projektów jest m.in. wystawa dotycząca dziejów Magdeburga i Gniezna, warsztaty teatralne, prowadzone przez słynny w Niemczech teatr lalkarski oraz udział najmłodszych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego w organizowanych w Magdeburgu Dniach Kultury Dziecięcej. Już 23 czerwca natomiast wyrusza z Gniezna do Magdeburga ekumeniczna pielgrzymka.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych