BIPPiątek, 09.6.2023

LIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

LIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad

LIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
24 CZERWCA 2010 ROK

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie zmian do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2009 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2009 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego.
  2. w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.
  3. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
  4. w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2147 P na odcinku Łopienno – Charbowo.
  5. w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2157 P na odcinku Owieczki - Łubowo.
  6. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki