BIPSobota, 03.6.2023

Wicestarosta gnieźnieński odznaczony przez Związek Inwalidów Wojennych RP

Wicestarosta gnieźnieński odznaczony przez Związek Inwalidów Wojennych RP
Pierwsze struktury Związku Inwalidów Wojennych RP powstały jeszcze pod zaborami w 1917 roku. Wśród miast założycielskich obok Krakowa, Warszawy i Poznania było Gniezno. Aktualnie gnieźnieński związek liczy 67 członków.

Podczas plenarnego zebrania Związku Inwalidów Wojennych RP 18 maja 2010 roku zostały wręczone odznaczenia - Krzyże za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP przyznane przez Prezydium Zarządu Okręgowego w Poznaniu Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

Okolicznościowy referat na temat „65 rocznicy zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi” wygłosił mjr Tadeusz Czech – sekretarz Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Poznaniu.

Wyróżniony Krzyżem za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP został między innymi wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak. Odbierając honorowe odznaczenie wicestarosta powiedział: - Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Zawsze starałem się wspierać osoby, które podczas wojny lub w okresie internowania doznały uszczerbku na zdrowiu. Cieszę się, że moje działania zostały dostrzeżone i spotkały się z uznaniem.

W swej wypowiedzi wicestarosta odniósł się także do wydarzeń w Smoleńsku: - Znaleźliśmy się na polach smoleńskich trzeciego dnia po katastrofie. Przeżycia, których tam doświadczyliśmy są tak głębokie, że jeszcze dzisiaj z trudem mogę o tym mówić.

Osobista wypowiedź wicestarosty wywołała dyskusję, podczas której odniesiono się do relacji polsko – rosyjskich i zawiłych stosunków naszych narodów w przeszłości. Podkreślono życzliwość strony rosyjskiej po katastrofie, zwłaszcza w kontaktach interpersonalnych.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki