BIPPiątek, 09.6.2023

Amazonki są wśród nas

Amazonki są wśród nas
Wykonanie zadania zostało zlecone Gnieźnieńskiemu Stowarzyszeniu Amazonek. Realizacja zadania, zgodnie ze złożoną ofertą, umożliwi mieszkankom powiatu gnieźnieńskiego po masektomii szeroki dostęp do korzystania z rehabilitacji fizycznej i psychicznej. Profilaktyka nowotworowa będzie obejmować:
  • poradnictwo lekarzy i psychologów dla kobiet po przebytym zabiegu operacyjnym
  • akcje propagujące samokontrolę piersi
  • foldery i ulotki
  • marsz różowej wstążki

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył na realizację ww. zadania kwotę 4.000 złotych.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki