BIPPiątek, 31.3.2023

Partnerska pomoc

Partnerska pomoc

W trakcie pięciodniowej wizyty ukraińscy urzędnicy zapoznali się m.in. z instrumentami walki z bezrobociem w powiecie gnieźnieńskim. Spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy przybliżyło gościom zza wschodniej granicy problem bezrobocia w naszym powiecie oraz sprawdzone sposoby aktywizacji bezrobotnych. Ukraińscy stażyści odwiedzili również siedziby wybranych organizacji najskuteczniej działających w zakresie przeciwdziałania bezrobociu: Młodzieżowe Centrum Kariery w Gnieźnie i Klub Pracy w Kłecku. Udział w Powiatowych Targach Pracy stał się cennym doświadczeniem wskazującym, jak zdobywać informacje na temat możliwości pozyskania pracy i pracowników, zarówno przez pracobiorców, jak i pracodawców.

Ukraińskim urzędnikom zostały również zaprezentowane lokalne instytucje wspierające przedsiębiorczość. Delegacja zapoznała się z celem funkcjonowania i zakresem działalności: Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej oraz Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

Stażyści z Ukrainy analizowali również zagadnienia z zakresu promocji gospodarczej powiatu. Omówiono kwestie dotyczące promocji lokalnej przedsiębiorczości oraz promocji i obsługi inwestycji. W ramach działań ukierunkowanych na pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych, przedstawiono zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Obsługi Inwestora.

Ukraińscy urzędnicy spotkali się także z władzami gmin Czerniejewo i Łubowo, reprezentującymi najprężniej rozwijające się gospodarczo jednostki powiatu. Rozmowy pozwoliły na zdobycie cennych informacji na temat sposobów pozyskiwania środków pozabudżetowych krajowych i unijnych.

Wizyta w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przybliżyła partnerom z Ukrainy założenia systemu szkolnictwa zawodowego i przygotowania zawodowego w powiecie gnieźnieńskim, natomiast pobyt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej umożliwił zdobycie wiedzy na temat kształcenia przyszłych inżynierów.

Ukraińscy stażyści gościli również w firmach, które korzystają z oferty Powiatowego Urzędu Pracy oraz w firmach nagrodzonych w powiatowym konkursie promującym firmy sektora MSP - „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”:

  • ELPOS Firma Usługowo – Produkcyjna S. Pokładecki,
  • Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych Energo – Tech,
  • Asket,
  • PPH Tina W. K. B. J. Michałowscy s.j.,
  • Konstruktor sp. z o.o..

Tematyczne spotkania o charakterze szkoleniowym uzupełnił program kulturalno – turystyczny. Stażyści z partnerskich powiatów zwiedzili Katedrę Gnieźnieńską, Pałac w Czerniejewie, a Noc Uniwersytetu w Kolegium Europejskim stanowiła atrakcję edukacyjno – kulturalną.

Wizyta studyjna dziesięciu ukraińskich stażystów była pierwszym z sześciu spotkań odbywających się w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie projektu „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie”. Projekt jest współfinansowany w 95% (179.025,00 zł) ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu: „Pomoc Zagraniczna 2010” i w 5% z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego.


Delegacja ukraińska w Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie

Spotkanie władz powiatu z ukraińską delegacją

Prezentacja działań Starostwa w zakresie promocji gospodarczej

Spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy

Ukraińscy urzędnicy na Powiatowych Targach Pracy

Wizyta w Centrum Kształcenia Praktycznego

Wizyta w firmie Asket

Wizyta w firmie Elpos

Wizyta w firmie Tina

Wizyta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki