BIPCzwartek, 08.6.2023

Bądź odpowiedzialny za środowisko, w którym żyjesz

Bądź odpowiedzialny za środowisko, w którym żyjesz

Według ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 roku ,,zrównoważony rozwój’’ to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Od października ubiegłego roku Powiat Gnieźnieński wraz z podlegającymi mu szkołami: Zespołem Szkół Gimnazjum i Liceum oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie, a także Fundacją ,,Pro-terra’’ realizuje, przy finansowym wsparciu PZU, projekt edukacyjny mający przybliżyć młodzieży pojęcie zrównoważonego rozwoju.

Każda ze szkół uczestniczących w projekcie opracowała własny plan działań dotyczący tegoż zagadnienia. Uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie pod opieką Sławy Sobkowiak zajęli się problematyką stosowania azbestu, młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie zwróciła uwagę na konieczność segregacji odpadów (koordynatorem tego projektu jest Joanna Pustelnik), natomiast przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie (koordynator Ewa Cegiel – Waszak) zainteresowali się tematem przyjaznych ludziom i środowisku zakupów.

O szczegółach realizacji swych działań opowiedzieli podczas zorganizowanej 22 kwietnia w auli I Liceum Ogólnokształcącego konferencji ,,Uczymy się być obywatelami’’, w której oprócz młodzieży uczestniczyli także przedstawicieli władz powiatu oraz fundacji ,,Pro-terra’’.

Otwierając konferencję starosta zwrócił uwagę, iż sam rozwój ekonomiczny nie powinien być najważniejszym celem społeczeństw. - W ostatnich 50. latach w Europie Zachodniej z PKB uczyniono bożka, a teraz okazuje się, że Europa jest bardziej nieszczęśliwa nawet od biednej Afryki – powiedział.

Z kolei Joanna Ciechanowska – Barnuś prezes Fundacji ,,Pro – terra’’ zamykając spotkanie zaapelowała do młodych ludzi o zaangażowanie w sprawy społeczne, bo to od każdego człowieka zależy, jakie jest społeczeństwo.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki