BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Ekumeniczna pielgrzymka: Gniezno- Magdeburg

Ekumeniczna pielgrzymka: Gniezno- Magdeburg
To także pamiątka pielgrzymki cesarza Ottona III, który w 1000 roku przybył z Magdeburga do grobu Św. Wojciecha w Gnieźnie.

Tegorocznej drodze pątniczej, która wyruszy z Gniezna do Magdeburga, w terminie 23-30 czerwca będzie przyświecało motto: „Bądźmy świadkami miłości”. Koordynatorem pielgrzymki ze strony polskiej jest Ks. Jan Kwiatkowski- Wikary Parafii Św. Wawrzyńca w Słupcy.

W związku z tym wydarzeniem, w dniu 7 kwietnia br., w siedzibie Parafii przy Bazylice Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia NMP, odbyło się spotkanie polsko- niemieckiej grupy roboczej- organizatorów VI Ekumenicznej Pielgrzymki pn. „ Od Jana do Piotra i Pawła”.

Ze strony niemieckiej w spotkaniach grupy roboczej wzięli udział, przybyli do Gniezna przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego w Magdeburgu: Pan Manfred Fiek- Członek Ewangelickiej Rady Parafialnej Magdeburskiej Katedry p. w. Św. Katarzyny i Maurycego wraz ze swoją żoną Helgą, a także przedstawiciele Ewangelickiej Diecezji Berlin- Brandenburgia-Śląsk: Pastor Justus Werdin, Dr. Werner Kroetschell, a także Pastor Johanna Friese- przedstawicielka Ewangelickiego Radia w Berlinie.

Ze strony polskiego Kościoła Katolickiego polsko-niemieckiemu spotkaniu grupy roboczej przewodniczył Ks. Kan. Jan Kasprowicz- Proboszcz Parafii Archikatedralnej pw. Najświętszej Marii Panny w Gnieźnie. Organizatorzy corocznych pielgrzymek ekumenicznych śladami Ottona III do grobu Św. Wojciecha, na trasie Gniezno-Magdeburg, wzięli również udział w spotkaniu z Jego Eminencją Abp Henrykiem Muszyńskim, Prymasem Polski, Metropolitą Gnieźnieńskim.

nicjatywa pielgrzymki pomiędzy Magdeburgiem a Gnieznem została zaproponowana już w 2003 r. podczas odbywających się Dni Ekumenicznych w Berlinie, a pielgrzymowanie szlakiem Ottona III do Gniezna, do Grobu Św. Wojciecha została zaproponowana przez Ewangelików. W 2005 roku odbyła się I oficjalna pielgrzymka pomiędzy Magdeburgiem a Gnieznem z udziałem protestantów i katolików. Od tamtej pory w ciągu kilku lat utarła się formuła oficjalnej pielgrzymki. Wyrusza ona na przemian – raz z Gniezna, raz z Magdeburga w okolicach wspomnienia św. Jana i trwa do wspomnienia św. Piotra i Pawła. Pielgrzymka ma charakter kameralny, co roku uczestniczy w niej kilkadziesiąt osób.

Tradycyjnie i w tym roku pielgrzymów w Gnieźnie, spod Gnieźnieńskiej Katedry przywita Abp Henryk Muszyński, Prymas Polski.

Zgłoszenia na polsko-niemiecką pielgrzymkę ekumeniczną należy kierować do 30 kwietnia br., do Ks. Jana Kwiatkowskiego, który został wyznaczony przez Kurię Metropolitalną w Gnieźnie na koordynatora całego przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że w dniu 10 marca br. Powiat Gnieźnieński podpisał list intencyjny z Miastem Magdeburg, w którym została wyrażona wola współpracy w zakresie kultury, oświaty i gospodarki.

Poniżej przedstawiamy program VI Ekumenicznej Pielgrzymki na trasie Gniezno-Magdeburg.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki