BIPPoniedziałek, 29.5.2023

W labiryncie cyberprzestrzeni

W labiryncie cyberprzestrzeni
Dostrzegając rozmiar zagrożeń wirtualnego świata Unia Europejska ustanowiła Dzień Bezpiecznego Internetu przypadający zawsze w pierwszej połowie lutego. W ramach obchodów tego dnia Zespół Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych w Gnieźnie z inicjatywy Rafała Mikołajczaka, nauczyciela informatyki, zaproponował uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów konkurs filmowy na temat bezpieczeństwa w Internecie. Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas konferencji „Bezpieczny Internet”, która odbyła się wczoraj w auli ZSE-O.

Celem spotkania było uświadomienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Zaproszonych gości oraz młodych uczestników spotkania powitał dyrektor ZSE - O Sławomir Wierzelewski. W swoim wystąpieniu podkreślił, że rolą dorosłych jest dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które łatwo ulegają magii wirtualnego świata: Jest to poważny problem, z którym będziemy się spotykać coraz częściej jako wychowawcy młodego pokolenia.

„Ciemne strony Internetu” omówiła Anna Osińska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej w Gnieźnie. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na cyberprzemoc, uwrażliwiła na kwestię uzależnienia od gier w sieci. Podkreśliła, że Internetoholizm stał się już problemem społecznym. Zaznaczyła, że najlepszym sposobem zabezpieczenia młodego człowieka jest dyskretna, ale permanentna kontrola młodego człowieka przez dorosłych oraz właściwy kontakt młodzieży z rodzicami.

Przedstawiciele Gnieźnieńskiej Prokuratury, Nikola Baranowska i Krzysztof Woźniak, wyjaśnili prawne aspekty „Odpowiedzialności karnej za przestępstwa Internetowe”. Zwrócili uwagę, że zasadniczo są to przestępstwa nieścigane z urzędu, dlatego wobec przemocy Internetowej należy być konsekwentnym i zgłaszać wniosek o popełnieniu przestępstwa do właściwych organów ścigania. Podali wiele przykładów ze swojej praktyki prokuratorskiej naruszenia prawa oraz konsekwencji, jakie mogą być ich następstwem w wyniku podjęcia postępowania. Wśród najczęściej popełnianych przestępstw wymienili oszustwa aukcyjne, piractwo i kradzież haseł oraz świadome publikowanie treści wymierzonych przeciwko osobie.

Zastępca dyrektora ZSE - O Ilona Wencel w swoim wystąpieniu wyjaśniła powody, dla których w szkole podjęto ten temat. Analiza zjawiska siecioholizmu skłoniła nauczycieli do opracowania narzędzia badawczego, które pozwoliło na zdiagnozowanie zjawiska wśród populacji uczniów w wieku 16 – 17 lat. Badaniu poddano grupę 280 uczniów. Wyniki przeprowadzonej ankiety okazały się na tyle alarmujące, że dyrekcja szkoły postanowiła szukać dróg rozwiązania problemu.

Ciekawym pomysłem na zwrócenie uwagi młodych ludzi było ogłoszenie konkursu „Bezpieczny Internet”. Zadanie uczestników polegało na realizacji filmu tematycznego, pokazującego zagrożenia, jakie mogą wynikać z niewłaściwego korzystania z sieci. Jury konkursowe po przeanalizowaniu zgłoszonych produkcji wyłoniło spośród zgłoszonych obrazów zwycięzców, którym wręczono wartościowe nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz sponsora pana Jacka Owczarzaka.

Laureaci – uczniowie ZSP nr 2, ZSP z Witkowa oraz zwycięzcy z ZSE – O odebrali nagrody z rąk wicestarosty Dariusza Pilaka, zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie Mariusza Łozowieckiego oraz zaproszonych gości. Gratulując młodym realizatorom filmowej pasji, wicestarosta Dariusz Pilak powiedział:
Doceniamy potęgę Internetu, jesteśmy jej użytkownikami, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, które wynikają często z niewiedzy, albo zwyczajnie - niefrasobliwości. Wyniki ankiety, przedstawione przez panią dyrektor są dość alarmujące. Zadaniem społeczeństwa obywatelskiego jest ochrona zwłaszcza młodych i starszych obywateli przed oszustami gospodarczymi, manipulacją, pedofilią, wpływami grup głoszącymi niebezpieczne społecznie i zakazane prawnie hasła np. nazistowskie. Ta konferencja uświadamia także problem uzależnienia od Internetu i pokazuje, że nasze miasto i powiat to nie wyspa, którą omijają zagrożenia. Zdobyczą społeczeństwa obywatelskiego jest niewątpliwie wolność i brak cenzury, jednocześnie ta wolność zobowiązuje nas do rozumnego korzystania z dobrodziejstw cywilizacji, która jak wszystko ma dwie strony. Dziękuję młodzieży za udział w konkursie, a wszystkim państwu za organizację tej jakże społecznie zasadnej inicjatywy.

Projekcja nagrodzonych filmów spotkała się z życzliwym przyjęciem zgromadzonej publiczności. Zamykając konferencję, dyrektor Wierzelewski podziękował panu staroście za objęcie honorowego patronatu nad tym edukacyjno – wychowawczym spotkaniem, a przybyłym gościom za wsparcie w realizacji zadania.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki