BIPSobota, 10.6.2023

Wprowadzenie do tutoringu wychowawczego

Wprowadzenie do tutoringu wychowawczego
Program ten jest próbą praktycznego rozwiązania problemów napotykanych w kształceniu młodzieży na poziomie gimnazjum i liceum, sposobem poszukiwania środków dla skutecznego wspomagania ucznia w jego rozwoju, niezależnie od uwarunkowań podyktowanych jego predyspozycjami psychofizycznymi, jak i posiadanym habitusem, czyli pomysłotwórczym otoczeniem jego osoby. Skuteczność programu upatrywana jest w zmianach relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem oraz w zakresie opieki szkolnej i związanych z nią oddziaływań wychowawczych w oparciu o zasady pedagogiki dialogu personalnego. Zmiana relacji i idące za nią zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole zarówno uczniów, jak i nauczycieli jest warunkiem budowania gotowości ucznia do podjęcia zadania nauki, a nauczycieli -gotowości do jego wspierania.


Na czym polega realizacja systemu tutoringu wychowawczego?

Dalekosiężnym efektem programu jest zintegrowanie czterech środowisk: nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników obsługi szkoły we współpracy nad wykonaniem wspólnego zadania „uczenia się", czyli zbudowania w szkole „wspólnoty uczącej się". Program polega na zmianie systemu opieki szkolnej z grupowego - „wychowawstwa  klasowego" na zindywidualizowany - tutorski  -  skierowany w swoim zadaniu opiekuńczo-wychowawczym i relacjach na każdego ucznia z osobna. Zmiana polega na wprowadzeniu do zespołu klasowego obok wychowawcy (który też pełni rolę tutora) dwóch nauczycieli i przejęciu przez każdego z nich bezpośredniej opieki nad 10 uczniami. Wychowawca klasy pełni rolę lidera tego zespołu tutorów i koordynatora programu wychowawczego w ramach klasy. Opiekunowie pracują indywidualnie z uczniami, nie zaniedbując relacji uczeń > grupa podopiecznych > klasa, przy czym idealne rozwiązanie stanowi możliwość zapewnienia uczniowi wyboru opiekuna.


Jakie zadania stoją przed tutorem?

Tutor może prowadzić tutoriale (czyli spotkania dla jednego, bądź niewielkiej grupki uczniów) dla chętnych uczniów i takich, którzy tego potrzebują (olimpijczycy, indywidualny tryb nauczania, uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi). Jego działania mogą być znakomitym uzupełnieniem dydaktycznej oferty szkoły. Tutor może również pracować w systemie klasowo – wychowawczym, albo przejmując zadania wychowawcy klasy w odniesieniu do maksymalnie dziesięciu uczniów, albo wspierając wychowawcę klasy, pracując z dziesiątką jego wychowanków. Tutor w szkole wprowadza nową jakość pracy indywidualnej z uczniem dlatego jego praca różni się znacząco od pracy innych nauczycieli. Tutor może również spełniać bardzo ważną rolę w systemie edukacji domowej. 


Od kiedy tutoring wychowawczy w Gnieźnie?

Projekt tutoringu wychowawczego wchodzi w zakres Gnieźnieńskiego Programu Wspierania Szkoły, a przygotowanie do jego wdrożenia inicjuje szkolenie tutorskie. Pierwsze z nich – w I LO - odbyło się 26 marca, kolejne cztery odbędą się w II LO, III LO, ZSP nr 4, ZSP w Witkowie.


Jakie są cele programu szkoleniowego wprowadzającego ideę tutoringu ?

Celem programu szkoleniowego „Wprowadzenie w tutoring” jest przygotowanie nauczycieli do pracy metodą tutorską od września 2010 r. i do odegrania w swoich szkołach roli lidera zespołu tutorskiego. Trenerzy i tutorzy prowadzący szkolenie w pięciu różnych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu gnieźnieńskiego wyjaśnią cele, rodzaje i proces tutoringu wychowawczego, przybliżą problematykę pedagogiki dialogu oraz personalno – egzystencjalnej, określą cechy profilu tutorskiego, omówią zagadnienie edukacji pozytywnej, przedstawią narzędzia pracy tutora oraz metodę case study w jego pracy.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki