BIPSobota, 03.6.2023

Rozstrzygniecie konkursu „Profilaktyka zdrowego trybu życia”

Rozstrzygniecie konkursu „Profilaktyka zdrowego trybu życia”


Komisja w składzie:
  • przewodniczący - Wojciech Krawczyk, członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego,
  •  Bogumiła Orzechowska – Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych,
  • Teresa Gorczyńska – Polski Związek Niewidomych,
  • Marek Kosmala – Wydział Spraw Obywatelskich,
  • Małgorzata Cichomska – Wydział Ochrony Zdrowia,
oceniła pozytywnie złożoną przez Polski Czerwony Krzyż ofertę.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego na posiedzeniu w dniu 10 marca przychylił się do wniosku komisji konkursowej i powierzył wykonanie zadania organizacji PCK - Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu, Zarząd Rejonowy w Gnieźnie. Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 3000 złotych.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął również decyzję o ponownym ogłoszeniu otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego nr II3Bb/50 p.n. „Profilaktyka nowotworowa ” w 2010 roku. Przyczyną takiego rozstrzygnięcia był fakt, iż w pierwszym konkursie nie wpłynęła żadna oferta na realizację ww. zadania.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki