BIPSobota, 04.12.2021

Stawiamy na sport!

Stawiamy na sport!
Celem konkursu było wsparcie lub powierzenie uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez udzielenie wsparcia finansowego, umożliwiającego dzieciom i młodzieży powszechny dostęp i uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej.

Jak podkreślają przedstawiciele Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na terenie powiatu z każdym rokiem w sposób znaczący poprawiają się warunki do uprawiania sportu – zarówno amatorskiego jak i profesjonalnego. Jest to konsekwencja przyjętej strategii, w ramach której sport i zapewnienie jak najlepszych warunków do jego uprawiania jest jednym z działań priorytetowych władz powiatu. Najlepszym dowodem na potwierdzenie tej tezy są liczby – nakłady na sport w ciągu ostatnich 4 lat zostały zwiększone niemal dwukrotnie. Systematyczne stawianie na rozwój sportu przynosi wymierne efekty. Nasi sportowcy osiągają znaczące sukcesy zwłaszcza w kategoriach młodzieżowych, w wielu konkurencjach rozgrywanych na szczeblu województwa oraz kraju.

Należy podkreślić, że wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych to nie jedyne działania powiatu w zakresie wspierania lokalnego sportu. Na początku lutego powiat przyznał 7 klubom dotacje na rozwój sportu kwalifikowanego. Ponadto 30 najzdolniejszych sportowców otrzymało roczne stypendia sportowe, a 7 trenerów nagrody pieniężne.


Załącznik:

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych