BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Środki z MSZ dla powiatu na współpracę z Ukrainą

Środki z MSZ dla powiatu na współpracę z Ukrainą
Na liście projektów dofinansowanych w ramach w/w konkursu, z kwotą dofinansowania w wysokości 179 025,00 zł. znalazł się także Powiat Gnieźnieński ze swoim projektem pn. „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim, na Ukrainie”.

Z relacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że na konkurs "Pomoc zagraniczna 2010" w wyznaczonym terminie, wpłynęło aż 399 wniosków projektowych na łączną kwotę 103.468.104 zł. Kryteria formalne spełniło 371 wniosków projektowych, z czego MSZ podjął decyzję o dofinansowaniu 100 projektów o łącznej wartości 23.725.420 zł.

Projekt Powiatu Gnieźnieńskiego jest skierowany do sektora administracji publicznej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie. Jego celem ogólnym jest wymiana dobrych praktyk poprzez odbycie samorządowych wizyt studyjnych przez przedstawicieli samorządów miasta Browary i Rejonu Humańskiego w Powiecie Gnieźnieńskim. Tematyka każdej z wizyt studyjnych będzie poświecona innemu zagadnieniu i została ujęta w ramach tzw. 6 paneli takich jak: oświata, gospodarka, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska, pomoc społeczna, profilaktyka zdrowotna. Okres realizacji projektu zakłada się od kwietnia do września w roku 2010, kiedy to planuje się przeprowadzenie w mieście Browary i Rejonie Humańskim 2 konferencji podsumowujących cały cykl odbytych wizyt studyjnych, z zakresu 6 paneli tematycznych, w Powiecie Gnieźnieńskim.

W kwestii współpracy z Ukrainą należy zaznaczyć, iż obecny Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego za priorytetowe zadanie w ramach współpracy zagranicznej uznał powzięcie kontaktów z tamtejszymi jednostkami samorządowymi.

Powiat Gnieźnieński, który zdobył już kilkuletnie doświadczenie w funkcjonowaniu w strukturach Unii Europejskiej może stać się mentorem i przewodnikiem dla Ukrainy.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki