BIPNiedziela, 04.6.2023

Projekt kluczowy

Projekt kluczowy
Dofinansowanie, w wysokości 13.404.996,00 zł, co stanowi 99% jego wartości, uzyskał projekt złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pn.: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

Celem działania 1.5 jest przybliżenie Wielkopolski potencjalnym inwestorom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym, poprzez budowę kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą regionu. Natomiast projekt obejmuje:

 • opracowanie strategii promocji oraz wykonanie analiz i ekspertyz tematycznych,
 • stworzenie na strategicznych rynkach , w tym pozaeuropejskich, stałych ekspozycji promocyjnych,
 • stworzenie specjalistycznej bazy informacyjnej dla przedsiębiorców i inwestorów,
 • organizację imprez promocyjnych i wystawienniczych.
Działania zaplanowane do realizacji w 2010 r. to m.in.:
 • stworzenie strony internetowej projektu,
 • opracowanie strategii promocji gospodarczej,
 • aktualizację bazy ofert inwestycyjnych,
 • organizację misji gospodarczych,
 • udział w największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych targach inwestycyjnych: MIPIM w Cannes, Salao Imobilaro w Sao Paulo, Expo Real w Monachium, CEPIF w Warszawie.

W dniu 17 lutego br. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na uczestnictwo w targach MIPIM w Cannes, odbywających się w dniach 16-19.03.2010 r. Powiat Gnieźnieński, dążąc do realizacji zapisów jednego z celów ujętych w dokumentach strategicznych – Promocja inwestycyjna Powiatu Gnieźnieńskiego, zgłosił akces do udziału w przedsięwzięciu. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie było złożenie wniosku opisującego m.in.:

 • dotychczasowe doświadczenie w zakresie promocji inwestycyjnej,
 • posiadane materiały promocyjne,
 • potencjał inwestycyjny powiatu
wraz ze szczegółową informacją o dostępnych terenach inwestycyjnych.

Złożone dokumenty, przygotowane wspólnie z Powiatowym Centrum Obsługi Inwestora, są aktualnie oceniane przez komisję, którą tworzą pracownicy urzędu marszałkowskiego.

Dotychczas Powiat Gnieźnieński był obecny podczas targów inwestycyjnych odbywających się w 2007 roku w Monachium i w Warszawie, i 2009 roku – w Monachium.


Materiały do pobrania:

 1. Gniezno Poviat – Business Guide
 2. Investment offers of Gniezno Poviat – catalogue


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki