BIPPiątek, 09.6.2023

Młodzi budowlańcy we Francji

 Młodzi budowlańcy we Francji

Dzięki współpracy nawiązanej między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 a Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (WOIIB), uczniowie Technikum Budowlanego wraz z opiekunem i koordynatorem uczestniczyli w polsko – francuskiej wymianie młodzieży. W dniach 16-21 listopada 2009 roku przebywali w Arches, odbywając m.in. krótką praktykę zawodową.

Organizatorzy zaprojektowali program pobytu zgodnie z zasadą „uczyć – bawiąc”. W Centrum Szkolenia Zawodowego (CFA) młodzi gnieźnianie zwiedzili pracownię malarstwa, sztukaterii gipsowych, murarską, stolarską, instalacyjną, ślusarko-tokarską. Zadanie praktyczne polegało na realizacji projektu budowlanego zawierającego dokładne instrukcje dotyczące jego wykonania. W realizacji tego zadania naszym uczniom towarzyszyli młodzi Francuzi. Wspólna praca okazała się świetnym sposobem na pokonanie barier językowych i nawiązanie przyjaźni.

Młodzi gnieźnianie uczestniczyli również w oficjalnym spotkaniu z władzami Arches. W napiętym programie nie zabrakło także czasu na rozrywkę mniej edukacyjną. Wspinaczkowo – linowe trasy akrobatyczne w SPINA PARK dostarczyły emocji prawdziwie sportowych, pobyt w fabryce cukierków i w Auberge de Raut Jardin stanowił prawdziwą ucztę dla narządów smaku, węchu i wzroku, gra w kręgle i wyścigi kartingowe obudziły ducha prawdziwie sportowej rywalizacji zarówno wśród Polaków, jak i Francuzów.

Podczas wycieczek zorganizowanych uwiodły nasza grupę uroki Wogezów, zachwyciła architektura miasta o skomplikowanej historii wynikającej z jego położenia, zafascynowało miejscowe polonicum – pomnik dwukrotnie detronizowanego króla Stanisława Leszczyńskiego, którego „Głos wolny wolność ubezpieczający” stał się dzięki temu jakby mniej odległy w swej politycznej wymowie.

Tygodniowy pobyt we Francji dostarczył wszystkim uczestnikom tej wyprawy wielu niezapomnianych wrażeń i wzruszeń. Z niecierpliwością strona polska oczekuje rewizyty francuskich przyjaciół już w marcu.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki