BIPWtorek, 23.10.2018

„Po drugiej stronie Nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem”

„Po drugiej stronie Nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem”

długoletniego dyrektora gnieźnieńskiego Archiwum Archidiecezjalnego, historyka i archiwistę, niezłomnego propagatora wiedzy o zabytkach piśmiennictwa, cenionego wykładowcę seminarium duchownego oraz Prymasowskiego Instytutu Teologicznego w Gnieźnie, seminarium duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego i Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Księdza Kanonika wyrazy szczerego współczucia

składają

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska
Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego
Krzysztof Ostrowski

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

 

 
reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych