BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XVLI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XVLI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad

XVLI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
28 stycznia 2010 ROK

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009, powołanej na podstawie art. 38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym.
 8. Wręczenie „Godła promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Andrzejowi Strzyżewskiemu.
 9. Wręczenie certyfikatu „Wielkopolska Jakość” dla gnieźnieńskich firm:
  1. Auto Szałek Serwis,
  2. Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o. o.
 10. Roczne sprawozdania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. Komisja Rewizyjna
  2. Komisja Finansowa
  3. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
  6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie,
  2. w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/316/2009 z dnia 24 września 2009r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w latach 2009 - 2011, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  3. w sprawie: zmian w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
  4. w sprawie: określenia zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Gnieźnieńskiego,
  5. w sprawie: rozpatrzenia skargi p. Piotra Błaszkowskiego na Starostę Gnieźnieńskiego,
  6. w sprawie: rozpatrzenia skargi p. Leszka Leszczyńskiego na Starostę Gnieźnieńskiego.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki