BIPNiedziela, 02.10.2022

Centrum Aktywizacji Zawodowej już działa

Centrum Aktywizacji Zawodowej już działa

Remont tej części budynku kosztował blisko 200 tysięcy złotych, z czego 80 procent udało się pozyskać z Funduszu Pracy, natomiast pozostałe 20 procent środków pochodziło z budżetu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Kierownikiem nowo powołanej jednostki została Renata Kościelniak, dotychczasowy kierownik działu pośrednictwa, poradnictwa i instrumentów rynku pracy.

Dyrektor PUP Małgorzata Matczak w swoim wystąpieniu wyjaśniła, że celem placówki jest ułatwienie potencjalnym klientom, zwłaszcza niepełnosprawnym, dopełnienia niezbędnych formalności administracyjnych. Podkreśliła, że wprowadzenie elektronicznego systemu kolejkowego pozwoli na zaoszczędzenie czasu klientów kierowanej przez nią instytucji oraz ułatwi pracę urzędnikom.

W CAZ będą także realizowane takie instrumenty rynku pracy jak:

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne lub niepełnosprawne,
  • dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych,
  • staże,
  • prace społecznie użyteczne,
  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne.

Uczestniczący w ceremonii otwarcia Centrum starosta Krzysztof Ostrowski zapowiada, że kolejne zmiany czekają urząd w związku z planowaną na przyszły rok rewitalizacją kompleksu budynków przy ulicy Sobieskiego.

Myślę, że po rewitalizacji, którą zaczynamy na przełomie lutego i marca, w ciągu dwóch lat cały urząd będzie wyglądał na miarę standardów XXI wieku. Będą też windy i wejścia dla niepełnosprawnych, czyli ten problem będzie rozwiązany w sposób właściwy. O efektywności działań Powiatowego Urzędu Pracy decydują kompetencje i stosunek osób w nim zatrudnionych do osób potrzebujących. To, że mamy teraz sześciu doradców zawodowych oraz trzynastu pośredników pracy, świadczy o tym, że został rozbudowany aktywny system pomocy bezrobotnym - zakończył swoją wypowiedź włodarz powiatu.

Podpisano także umowy partnerskie z burmistrzami i wójtami gmin powiatu gnieźnieńskiego o przekazaniu na ich użytek infokiosków.

Będą to narzędzia, dzięki którym ludzie, którzy mieszkają na terenie gmin uzyskają kompleksowe informacje na temat usług rynku pracy świadczonych nie tylko przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, ale również przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Będą tam też dostępne informacje Ministerstwa Pracy. Będzie również można uzyskać informacje na temat międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej - zapowiada Małgorzata Matczak.

Goście uroczystości, w tym przedsiębiorcy z Gniezna i terenu powiatu, wysłuchali również prelekcji Krzysztofa Urbańskiego, wicedyrektora WUP w Poznaniu i Justyny Jastrzębskiej z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na temat pomocy dla pracodawców, którzy popadli w przejściowe trudności finansowe oraz możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych