BIPNiedziela, 04.6.2023

Zaproszenie na XLV sesje Rady Powiatu

Zaproszenie na XLV sesje Rady Powiatu
Proponowany porządek obrad
(wstępny)

XLV SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
29 GRUDNIA 2009 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wręczenie „Godła promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Andrzejowi Strzyżewskiemu.
 5. Wręczenie „Godła promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zespołowi artystycznemu „Świerszcze”.
 6. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 8. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2010 rok,
  2. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2010 rok,
  3. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2010 rok,
  4. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2010 rok,
  5. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2010 rok,
  6. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2010 rok,
  7. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2010 rok,
  8. w sprawie: szczegółowych warunków udzielania pomocy na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz na wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
  9. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego przez niepubliczne szkoły i placówki oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  10. w sprawie: przeznaczenia części umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  11. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mielnie, gm. Mieleszyn stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego.
 10. Uchwalenie budżetu Powiatu na 2010 rok.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. odczytanie opinii Komisji stałych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. odczytanie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. głosowanie uchwały budżetowej.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki