BIPŚroda, 07.6.2023

Robocza wizyta delegacji z partnerskiego powiatu Teltow-Fläming z Niemiec

Delegacja w składzie:
 • Pan Karsten Dornquast – Kierownik Urzędu Starostwa Teltow-Fläming,
 • Pani dr. Silke Münch – Kierownik referatu ds. Przestrzegania Przepisów Weterynaryjnych i Higieny Żywności,
 • Pani Doris Bochow – Kierownik referatu ds. Ruchu Drogowego
 • Pan Matthias Fröhlich – Kierownik referatu ds. Zarządzania Szkołami i Sprawami Kultury

  Pierwszego dnia goście zostali oficjalnie powitani przez Starostę Gnieźnieńskiego - Jacka Kowalskiego oraz V-ce Starostę - Andrzeja Bilskiego. W siedzibie Starostwa przy ul Jana Pawła II odbyło się spotkanie organizacyjne po którym goście mięli okazję zwiedzić katedrę i zobaczyć miasto Gniezno.

  Wtorek 27 stycznia był dniem intensywnej pracy. Goście zostali podjęci przez dyrektorów wydziałów Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu, Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia raz Biuro Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

  Oprócz zapoznania się ze strukturami organizacyjnymi poszczególnych wydziałów oraz ich aktywizacją, goście mięli okazję odwiedzić podległe Starostwu Gnieźnieńskiemu jednostki i instytucje współpracujące a także spotkać przedstawicieli przedsiębiorców w branży rolnej.

  Na spotkaniu podsumowującym wizytę, nasi goście wyrazili zadowolenie z możliwości pobytu w Gnieźnie. Nie ukrywali bardzo pozytywnych wrażeń wyniesionych po całodniowej pracy w naszym mieście i regionie. Szczególnie podkreślona została możliwa, realna współpraca na płaszczyźnie oświaty, kultury, wymiany młodzieży, Powiatowych Rad Młodzieży naszych powiatów a także wymiany doświadczeń w zakresie parków biotechnologicznych, komunikacji drogowej, ratownictwa, pożarnictwa, weterynarii, utrzymania porządku publicznego a także wspólnych przedsięwzięć opartych między innymi na refundacjach z UE.

  Na zakończenie obydwie strony pokreśliły wagę partnerskiej współpracy, która w niedalekiej przyszłości powinna przynieść kolejne wymierne efekty.

  Integracja z UE i Współpraca z Zagranicą
  drukuj:
  udostępnij:
 • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki