BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


Po zapoznaniu się z materiałem przedstawionym przez Skarbnika Powiatu Aleksandrę Piątkowską-Radom, członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański zapoznał zebranych z informacją dotyczącą zabezpieczenia dróg w okresie zimowym. Informację o realizacji zadań sfinansowanych ze środków budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa w roku 2009, przedstawił dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Marek Kosmala.

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

 • Krzysztof Ostrowski - przewodniczący Komisji
 • Radosław Sobkowiak - radny powiatu gnieźnieńskiego
 • Władysław Suwalski - radny powiatu gnieźnieńskiego
 • nadkom. Mariusz Łozowiecki - Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie – z-ca komendanta
 • podinsp. Janusz Warda - Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie – Naczelnik Wydziału Prewencji
 • Waldemar Janusz - Koordynator Biura Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie
 • Marek Kosmala - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
 • Małgorzata Matczak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
W pracach komisji uczestniczy także Irena Baranowska - Prokurator Rejonowy w Gnieźnie.

Do udziału w pracach komisji zostali wyznaczeni:
 • st. kpt. Wojciech Mazur - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
 • Łucjan Kochański - Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • Magdalena Całka – Zobel - Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • Włodzimierz Pilarczyk - dyrektor SP ZOZ w Gnieźnie
 • Jerzy Szczepański – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki