BIPŚroda, 07.6.2023

Fundusze zewnętrzne na edukację i inwestycje

Fundusze zewnętrzne na edukację i inwestycje

Ponad 160 uczniów gimnazjów poszerzy swoją wiedzę matematyczną w takich tematach jak: liczby wymierne, potęgi, pierwiastki, procenty, wyrażenia algebraiczne, układy równań, funkcje, statystyka opisowa i wprowadzenie do prawdopodobieństwa, figury płaskie i bryły. Jednocześnie, w ramach zajęć rozwijających, prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i z wykorzystaniem platformy e-learningowej, grupa 32 uczniów gimnazjów szczególnie zainteresowanych matematyką weźmie udział w zajęciach, które pomogą im przygotować się do konkursów matematycznych, poznają elementy historii matematyki i zastosowanie ich w innych dziedzinach nauki, np. w informatyce, oraz ułatwią kontynuowanie nauki w szkole średniej o profilu z rozszerzoną matematyką. Tematyka zajęć dla licealistów to m.in.: wyrażenia algebraiczne, funkcje, ciągi, trygonometria, planimetria, geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej, stereometria, elementy statystyki opisowej, teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. Uczniowie rozwiązywać będą próbne arkusze maturalne i przygotowywać się do matury z matematyki, która od 2010 roku jest obowiązkowa. W ramach zajęć rozwijających, stacjonarnych i e-learningowych, uczniowie, którzy chcą kontynuować naukę na uczelniach wyższych ekonomicznych i technicznych, będą przygotowywać się do rozszerzonej matury z matematyki i konkursów matematycznych. W roku szkolnym 2009/2010 w zajęciach w ramach projektu udział weźmie blisko 240 licealistów.

Uczniowie biorą także udział w wyjazdach edukacyjnych. Pierwszy taki wyjazd odbył się w listopadzie 2009 roku, a jego celem było poznanie oferty poznańskich uczelni wyższych w zakresie studiów inżynierskich i magisterskich, na takich kierunkach jak matematyka i informatyka, zapoznanie się z infrastrukturą uczelni, a także udział w warsztatach specjalistycznych prowadzonych przez doktorantów.

W ramach projektu zakupione zostaną nowoczesne pomoce naukowe: kalkulatory specjalistyczne, kalkulatory graficzne, programy komputerowe, projektory multimedialne i laptopy, tablice, a także podręczniki.

Projekt realizowany będzie do lipca 2011 roku. W tym czasie w zajęciach udział weźmie 800 uczniów. Łączny koszt realizacji projektu to 635.201,20 zł. Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt mający rozwijać matematyczne umiejętności młodzieży jest tylko jednym z wielu przykładów projektów, które są współfinansowane z funduszy zewnętrznych. Na lata 2009-2011 Powiat Gnieźnieński pozyskał 23, 5 mln zł. Zostaną one wykorzystane m.in. na modernizacje dróg: Witkowo-Wiekowo, Łopienno – Charbowo, Owieczki – Łubowo, rozbudowę i modernizację gnieźnieńskiego szpitala, przygotowanie zintegrowanego systemu informacji wizualnej szlaków i obiektów turystycznych w powiecie, instalację monitoringu wizyjnego w szkołach oraz projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy: ,,Mobilni zawodowo’’, ,,Kwalifikacje drogą do sukcesu’’, ,,Perspektywa’’ czy ,,Profesjonalna kadra’’.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki